Duszkty Pijarskie

1 min czytania

Dukszty Pijarskie koło Mejszagoły

(Dukstos, Vilniaus rajonas

  1. Dukszty, rej. wileński, okr. wileński

do 1939 r. Dukszty Pijarskie, gm. Mejszagoła, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie)

 

Na cmentarzu w Duksztach, zlokalizowanym przy miejscowym kościele pw. Św. Anny, znajduje się grób dwóch żołnierzy z oddziału Kedywu AK dowodzonego przez ppor. Andrzeja Święcickiego ps. „Frycz” (1915-2011), którzy polegli w walce z Niemcami w dniu 5 lipca 1944 roku.

Zdaniem prof. Wołkonowskiego w tym dniu w ramach działań Akcji „Burza” 17-osobowa grupa polskich żołnierzy z ww. oddziału uderzyła z zasadzki na 130-osobowy oddział niemiecki w miejscowości Rusin koło Dukszt. Z racji przewagi liczebnej nasz oddział ostatecznie wycofał się z pola walki. W potyczce zginęło 3 żołnierzy niemieckich i 2 żołnierzy polskich – Józef Skawiński (ps. „Rawicz”) oraz N. Radzikowski (ps. „Kot”). Obaj zostali pochowani na cmentarzu w Duksztach.

Mogiła zbiorowa – ich wspólny grób zlokalizowany jest w głębi cmentarza, na wysokości pobliskiego kościoła. Grób murowany z repliką obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w centralnym miejscu jego przedniej płyty.

Inskrypcja na mogile: /Zginęli w walce / o wolną Polskę / żołnierze Wileńskiej Brygady / Armii Krajowej / 5 VII 1944 / „Rawicz” – Józef Skawiński / „Kot” – nazwisko nieznane / Niech się Polska przyśni Tobie

 

Udostępnij ten Artykuł