Nazwa: Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 00010771

 

Siedziba Zarządu Głównego:

00-108 Warszawa
ul. Zielna 39, piętro III – pokój nr. 7
E-mail: biuro@akfundacjakresy.pl

 

Rachunki bankowe:

PKO BP II O/Warszawa
71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

BZ WBK S.A. 15 O/Warszawa
29 1090 1694 0000 0001 2104 8171

 

Skład Zarządu Głównego

111

Prezes Zarządu – Artur Kondrat;

Prezes Honorowy – mjr. Stefania Szantyr Powolna;

Prezes Honorowy – mjr Natalia Zarzycka;

Wiceprezes – płk. Weronika Sebastianowicz;

Wiceprezes Zarządu – mjr. Stanisława Kociełowicz;

Wiceprezes Zarządu – Grażyna Złocka – Korzeniewska

Skarbnik – Barbara Pieniek;

Sekretarz – Bożenna Bargieł;

Aneta Hoffmann – Członek składu redakcyjnego “Kwartalnika” – notacje@akfundacjakresy.pltel. 507-052-901

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Monika Brzezińska

2. Jolanta Murawska

3. Piotr Grzegorzewski

 

Najbliżsi współpracownicy Zarządu Głównego – członkowie stowarzyszenia.

Ppłk. Tadeusz Bieńkowicz „Rączy” – konsultant ds. strategii działań Stowarzyszenia na Kresach Wschodnich.

Marek Wierzbicki – Pełnomocnik Zarządu Głównego  Stowarzyszenia na terenie Wysp Brytyjskich

Piotr Rzewuski – Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia “Solidarność Walcząca”

Ryszard Madziar – Koordynator ds. Organizacji Obchodów w Powiecie Wołomińskim

Bartłomiej Dymitri Savasciuk – Prezes Fundacji Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, e-mail: dimasavas@gmail.com

Celina Gajewska – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Regionie Pólnocno-Wschodnim RP, e-mail: sis_sejny@interia.pl, tel: 784-100-650

Mariusz Birosz- Prezes Stowarzyszenia “Brygada Inki” w Czarnym – e-mail: lidiabb@wp.pl, tel: 604-632-343

Monika Brzezińska – Dyrektor ds. Organizacji Uroczystości i Pomocy Polakom na Wschodzie koordynator.paczki@armiakrajowa-lagiernicy.pl

 

 

Siedziba Stowarzyszenia: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, III piętro
(budynek przedwojennej PASTY – Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej)