Odeszli na wieczną wartę

Odeszli na wieczną wartę

Śp. Michał Tatarzycki (1920-2022)
ps. „Tatar”, „Michałek”

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25.09.2022 r. zmarł w Toruniu

Pogrzeb śp. ppłk. Henryka Czerwińskiego

Uprzejmie informujemy, iż Msza święta żałobna i uroczystości pogrzebowe śp. ppłk. Henryka

Śp. ppłk Henryk Czerwiński ps. „Czart” (1924-2022)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 08.05.2022 r. w nocy odszedł na

Śp. por. Edward Klonowski
ps. „Cuhalt” (1927-2021)

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 26.11.2021 r. zmarł w Wilnie

Uroczystości pogrzebowe śp. kpt. Jana Bieleninika

W dniu 13.11.2021 r. delegacja naszego Stowarzyszenia z Prezesem Arturem Kondratem uczestniczyła

Pogrzeb śp. Jana Bieleninika

Uprzejmie informujemy, iż uroczystości pogrzebowe śp. kpt Jana Bieleninika odbędą się w

Jan Bieleninik (1931-2021)
ps. „Andruczok Biały”

Z głębokim smutkiem informujemy, iż dzisiaj rano odszedł na wieczną wartę Pan

Pogrzeb kpt. Antoniego Skrendo

W dniu 16.09.2021 r. o godz. 12.40 odbyła się na Starym Cmentarzu

Śp. kpt. Antoni Skrendo (1926-2021)

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 13.09.2021 r. zmarł w Zielonej