Śp. por. Edward Klonowski
ps. „Cuhalt” (1927-2021)

4 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 26.11.2021 r. zmarł w Wilnie członek naszego Stowarzyszenia, żołnierz AK, Prezes  Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, strażnik mogił polskich żołnierzy na Wileńszczyźnie – Pan por. Edward Klonowski (ps. „Cuhalt”).

Urodził się 15 września 1927 roku w Szaternikach koło Wilna. Ojciec Edwarda – Stanisław Klonowski odbył służbę czynną w Wojsku Polskim w latach 1924- 1925 jako saper. Większość mężczyzn z jego rodu brała udział w Legionach w walkach o niepodległość pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego, brała udział w walkach i wojnie z bolszewikami w 1920 r, w kampanii wrześniowej 1939 roku, a potem w szeregach Armii Krajowej.

Edward Klonowski wstąpił do konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego w czasie okupacji niemieckiej w 1943 r. Zaprzysiężony w marcu 1944 r. ps. „Cuhalt” pełnił obowiązki łącznika, przewodnika, stał na czatach placówki AK Kardzisówka Okręgu Wileńskiego. Dowódcą oddziału był wówczas Antoni Olechnowicz, któremu podlegała placówka.  Brał udział w zdobywaniu Wilna w „Akcji Ostra Brama”. Był przydzielony na przewodnika do przybywających do Wilna oddziałów partyzanckich. Po II wojnie światowej pozostał wraz z rodziną na Wileńszczyźnie, był autorem kilku ważnych wynalazków.

Ostatnie 30 lat swego pracowitego życia poświęcił budowaniu pomników i kwater żołnierskich, tablic pamięci narodowej, zajmował się opieką nad mogiłami żołnierzy polskich. Do jego nadzwyczajnych prac należy udział w budowie cmentarzyka wojskowego w Worzianach, pomnika w Postawach, kwatery żołnierskiej w Solecznikach, pomnika w Koniuchach, pomnika akowców w Graużyszkach, kwatery akowskiej na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej, krzyża na grobie Felicjana Marynowskiego „Bloka” w Łożnikach, 2 krzyży żołnierzy AK w Popiszkach, krzyży na cmentarzu w Glinciszkach, budowie cmentarza w Mikuliszkach. Brał udział w budowie pomników pamięci w Krawczunach i kilku kwater żołnierskich na cmentarzach obecnej północnej Białorusi.

Łącznie Edward Klonowski wraz z członkami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie brał udział w postawieniu ponad 200 pomników pamięci. Za tą niezwykłą patriotyczną działalność otrzymał najpierw srebrną, a potem złotą odznakę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego. Pod jego bezpośrednią opieką znajdowały się 2 pomniki żołnierzy AK na terenie Kalwarii Wileńskiej, którzy polegli w  akcji „Ostra Brama” oraz pomniki legionistów i żołnierzy AK na cmentarzy „Na Rossie”.

Edward Klonowski brał udział w montażu tablic pamięci narodowej w Domu Polskim w Wilnie. Za własne pieniądze ufundował i zamontował w Kościele Św. Ducha w Wilnie piękną tablicę pamięci narodowej poległym żołnierzom polskim. Tablica ta budzi stale wielkie wzruszenie. Wziął również udział w umieszczeniu tablicy ku czci gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” i pamięci żołnierzy pochodzących z Wileńszczyzny w Krakowie. Brał często udział w wartach honorowych na uroczystościach narodowych, w tym w rocznice Operacji „Ostra Brama” na wileńskiej „Rossie”.

Skromny w zachowaniu, wyjątkowy człowiek, którego miłością było Wilno i zachowanie pamięci o bohaterach kresowych. Pan Edward uważał, że nie wolno obowiązków zachowania pamięci zaniedbać dla tych, którzy oddali życie w ofierze dla Ojczyzny i spoglądają z góry stojąc na niebieskiej warcie. 26.11.2021 r. dołączył do swych towarzyszy broni. Pogrzeb Pana Porucznika odbył się w Wilnie 28.11.2021 r. O godz. 9.00 odbyła się msza żałobna w kościele św. Teresy, a następnie kondukt pogrzebowy wyruszył na cmentarz Gurių.

Panie Edwardzie, pozostanie Pan na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. Odpoczywaj w pokoju.

Najbliższym i Rodzinie Pana Porucznika składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci !

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

 

foto autor : Krzysztof Hoffmann

Udostępnij ten Artykuł