Śp. ppłk Henryk Czerwiński ps. „Czart” (1924-2022)

2 min czytania

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 08.05.2022 r. w nocy odszedł na Wieczną Wartę nasz wielki przyjaciel i członek naszego Stowarzyszenia ppłk Henryk Czerwiński ps. „Czart” (1924-2022). Niezmiernie aktywny i ciepły człowiek, życzliwy wszystkim, uczestnik szeregu uroczystości i wydarzeń organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Pan Pułkownik urodził się w Brzeziu. Od grudnia 1942 do stycznia 1945 r. był żołnierzem Inspektoratu Radomsko Samodzielnego Okręgu AK Radom–Kielce. Przysięgę złożył 20.12.1942 r. przed komendantem placówki Wola Lipieniecka. W okresie 12.1942-06.1943 był członkiem tej placówki, by od czerwca 1943 r. przejść do oddziału dywersyjno-szkoleniowego w dyspozycji Referatu Szkoleniowego Obwodu Radom, gdzie przebywał do maja 1944 r. Następnie do 15.01.1945 r. – żołnierz osłony dowódcy oddziału leśnego „Cypriana” – kpt. Krzysztofa Hofmana (ps. “Cyprian”) wchodzącego w skład III batalionu 72 pp AK. Od końca grudnia 1944 r. dowódcą tego oddziału był por. Podkowiński (“Ren”). Pan ppłk Czerwiński był uczestnikiem Akcji “Burza” i bitew – pod Gałkami, Huciskiem i Trzebaniami, a także szeregu akcji dywersyjnych W latach 1945-1986 był pracownikiem PKP Okręgu Śląskiego. Pan Henryk był bardzo aktywny w pracy kombatanckiej i społecznej – jako członek naszego Stowarzyszenia uczestniczył w wielu zjazdach i uroczystościach. Działał także aktywnie jako członek Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK – od 1998 r. sekretarz, a następnie wiceprezes Zarządu. Był jednym z inicjatorów Szkolnych Klubów Historycznych AK w Sosnowcu, uczestnikiem wielu spotkań z młodzieżą upowszechniających etos AK.

Żegnamy cię Panie Pułkowniku z ogromnym smutkiem. Najbliższym i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Odpoczywaj w pokoju. Cześć Jego pamięci !

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Udostępnij ten Artykuł