Śp. Michał Tatarzycki (1920-2022)
ps. „Tatar”, „Michałek”

3 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25.09.2022 r. zmarł w Toruniu w wieku 101 lat łagiernik, żołnierz AK Michał Tatarzycki – wieloletni członek naszego Stowarzyszenia.

Pan Tatarzycki urodził się w 1920 r. Przed II wojną światową ukończył Państwową Szkołę Techniczną w Wilnie – Wydział Budowlany. Odbył przedwojenną służbę wojskową w okresie 30.09.1938-15.08.1939 r. na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 1 Dywizji Piechoty Legionów. Kurs ukończył w lipcu 1939 r. w stopniu kaprala podchorążego. Otrzymał następnie przydział do 6 kompanii 1 Pułku Piechoty Legionów. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. (do 20.09.1939 r.) jako zastępca dowódcy plutonu na linii: Wilno-Ostrów Mazowiecka-Różan-Pułtusk-Wyszków-Kopcie.

W latach II wojny światowej Michał Tatarzycki był żołnierzem Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. Początkowo działał w konspiracyjnym garnizonie Armii Krajowej miasta Wilna – w dzielnicy A, Śródmieście. Następnie był żołnierzem oddziału partyzanckiego „Błyskawica” dowodzonego przez por. P. Słoninę (ps. „Piotr”). Pan Tatarzycki był w nim dowódcą plutonu i oficerem szkoleniowym. Po scaleniu oddziałów walczył w składzie 2 kompanii 6 Wileńskiej Brygady AK. W okresie styczeń-lipiec 1944 r. był uczestnikiem szeregu akcji Brygady. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

Aresztowany 23.03.1945 r. przez NKWD na ulicy w Wilnie, do sierpnia przebywał w areszcie przy ul. Ofiarnej, a następnie w więzieniu na Łukiszkach. Od sierpnia 1945 r. został przewieziony jeszcze bez wyroku do łagrów Workuty (Komi ASSR), by w lutym 1946 r. zostać skazanym na 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Karę odbywał do 30.10.1954 r. w Workucie, pracując jako robotnik w kopalniach, a następnie jako kreślarz. Za udział w strajku przebywał w kolonii karnej. Po zakończeniu odbywania wyroku zmuszony był pozostać na przymusowym zesłaniu w Workucie do 4.12.1955 r., kiedy to pierwszym transportem wyruszył z innymi Polakami – łagiernikami do Kraju. Zamieszkał w Toruniu.

Po upadku komunizmu był członkiem naszego Stowarzyszenia, Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Toruń oraz Związku Inwalidów Wojennych. W marcu 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Michał Tatarzycki zmarł 25.09.2022 r. w wieku 101 lat w Toruniu. 29.09.2022 r. odbyła się o godz. 12.00 msza żałobna w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego. Po niej urna z prochami Pana Tatarzyckiego została złożona w grobie na  Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

Najbliższym i Rodzinie zmarłego Zarząd i członkowie Stowarzyszenia składają głębokie wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Udostępnij ten Artykuł