Nasze Projekty

02

Baza Biogramów Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Projekt elektronicznej Bazy Łagierników Żołnierzy AK prezentującej biogramy żołnierzy AK, którzy walczyli w trakcie i po II wojnie światowej o niepodległość Polski. Aresztowani przez NKWD odbyli wieloletnie wyroki najcięższych łagrów sowieckich. Zwolnieni po roku 1957-58 powrócili na teren powojennej Polski lub zmuszeni przez Sowietów musieli pozostać na obszarze dawnych Kresów Wschodnich.
stow-lag-iii-festiwal-gala-chor-ojcowizna-m-sobisz-sedzia-b-nizienski

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci “Walczącym o Niepodległość”

Festiwal Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość to wydarzenia, które krzewi polską historie poprzez śpiew, to także prawdziwe oddanie pamięci i czci „cichym” bohaterom walk o niepodległość – „Walczącym o Niepodległość”, którzy na tę pamięć zasługują wiecznie…
header-1

Kresy Nieutracone

„KRESY NIEUTRACONE” to projekt mający na celu przybliżenie historii i kultury Polski przedwojennej, w szczególności zaś tematyki związanej z dawnymi Kresami Wschodnimi i ich wpływu na rozwój polskiej tradycji i kultury. Projekt ten, polegający na digitalizacji i upowszechnianiu zbiorów archiwalnych znajdujących się przede wszystkim poza terenem Polski, oprócz wartości edukacyjnej posiada również wartość dodaną w postaci uporządkowania rozproszonego dziedzictwa kulturowego.
5_Brygada_Wileńska_AK-2

Portal „Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo”

Portal „Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo” to wynik całorocznej pracy członków Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz partnerów projektu, mającej na celu zebranie rozproszonych i niejednokrotnie trudno dostępnych materiałów archiwalnych, ich opracowanie i digitalizację, a następnie udostępnienie odbiorcom. Całość poruszanej na naszym portalu tematyki obejmuje działalność kresowych okręgów Armii Krajowej : Wileńskiego, Nowogródzkiego, Obwodu AK Grodno, Poleskiego, Wołyńskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego w czasie II wojny światowej oraz losów powojennych ich żołnierzy.
03hero2

Słuchowisko Historyczne - Kresowi Żołnierze AK - odzyskane dziedzictwo

stow-lag-cment-kolesniki-kwatera-vi-wil-bryg-ak-grob-nn-lipy-2021sm-1280x640

Pamięci Żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK 2021

Śladem lat poprzednich w 2021 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało projekt uporządkowania i zewidencjonowania kolejnych grobów żołnierzy Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK poległych lub zmarłych na Wileńszczyźnie, w szczególności uczestników Powstania Wileńskiego 1944 r. – Operacji „Ostra Brama”. W toku prowadzonych w okresie maj – grudzień 2021 r. prac udało się zespołowi Stowarzyszenia wraz młodzieżą, nauczycielami i innymi wolontariuszami z Wileńszczyzny uporządkować i opisać 13 cmentarzy z ulokowanymi na nich grobami żołnierzy AK.
HEADER

Historia Jednej Piosenki

Celem projektu jest przybliżenie widzom historii znanych polskich utworów patriotycznych i wojskowych oraz opowiedzenie losów ich twórców. Ponadto przed setkami i tysiącami internautów mają szansę zaprezentować swój talent młodzi i bardzo zdolni wokaliści. Poprzez historię i śpiew możemy pielęgnować tradycje naszych przodków, lepiej zrozumieć dzieje naszego Narodu i rozwijać postawy patriotyczne.
Koncerty Jedności Kresowian 2020 - Plakat A4

Międzynarodowe Koncerty Jedności Kresowian

„Międzynarodowe Koncerty Jedności Kresowian 2020” to trzy wieczory pełne wzruszeń. W dniach 25-27.09.2020 r. spotykaliśmy się, by wspólnie przeżywać piękne chwile, słuchając znanych pieśni w wykonaniu niezwykle uzdolnionych polskich artystów zza wschodniej granicy. To wyjątkowe przedsięwzięcie dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń i było okazją do wirtualnego, lecz równie wartościowego, spotkania Polaków. Choć żyjemy w różnych krajach, podczas koncertów dało się odczuć jedność, która nas łączy, a poczucie wspólnoty i wsparcia, szczególnie w tych trudnych czasach, jest wyjątkowo ważne.
16

„Historia Śpiewana”

„Historia Śpiewana” to dwa niezwykłe koncerty online skupione wokół szczególnie ważnych dla Kresowian wydarzeń – Operacji „Ostra Brama” i Bitwy pod Surkontami. Poza tym, częścią projektu jest również ośmioodcinkowy cykl „Historia Jednej Piosenki” poświęcony najpopularniejszym pieśniom patriotycznym, towarzyszącym naszym przodkom w ważnych wydarzeniach XX wieku. Tym przedsięwzięciem pragniemy przypominać o ważnych, ale mało popularnych wydarzeniach z czasów II wojny światowej, a także oddać cześć osobom, które oddały życie za naszą wolność.
notacje-biograficzne

Okruchy Pamięci - wywiady biograficzne z weteranami

s10

Surkonty 1944 - Polskie Termopile

wydarzenia-muzyczne

Piknik historyczny “NIEDZIELA Z HISTORIĄ – Pamięci Walczących o Niepodległość”

18

Obóz „Poznajemy, pamiętamy, naśladujemy… – obóz dla młodzieży polskiej z Białorusi”

kwartalnik

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

photo_5960858018197387911_y

Polacy Kresowym Rodakom - kontynuacja 2022