Śladem lat poprzednich w 2021 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało projekt uporządkowania i zewidencjonowania kolejnych grobów żołnierzy Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK poległych lub zmarłych na Wileńszczyźnie, w szczególności uczestników Powstania Wileńskiego 1944 r. – Operacji „Ostra Brama”. W toku prowadzonych w okresie maj – grudzień 2021 r. prac udało się zespołowi Stowarzyszenia wraz młodzieżą, nauczycielami i innymi wolontariuszami z Wileńszczyzny uporządkować i opisać 13 cmentarzy z ulokowanymi na nich grobami żołnierzy AK.

Poniżej przedstawiamy opisy poszczególnych miejsc pamięci, które mamy nadzieję pomogą także Państwu w przyszłości w ich odwiedzeniu i złożeniu hołdu na Litwie pochowanym tam Kresowym Żołnierzom Niezłomnym.

Partnerami projektu w 2021 r. były następujące szkoły i instytucje na Wileńszczyźnie : Wileńskie Agroekologiczne Centrum Nauczania w Białej Wace, starostwo Pogiry, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole i Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Bardzo dziękujemy wszystkim partnerom, koordynatorom prac i wolontariuszom za udział w projekcie – w warsztatach edukacyjnych, pracach porządkowych na cmentarzach, przygotowaniu dokumentacji zdjęciowej, zebraniu danych dotyczących poszczególnych miejsc pamięci i ich opracowaniu. Dziękujemy tym mocniej, iż część prac zostało wykonanych w trakcie panującego w części obszaru Wileńszczyzny objętego naszymi pracami stanu wyjątkowego z powodu kryzysu na granicy litewsko-białoruskiej. Za uzyskanie stosownych pozwoleń, poświęcony czas i wysiłek bardzo dziękujemy.

Cześć i chwała Kresowym Żołnierzom Niezłomnym.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.