Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej istnieje 28 lat, a powstało i zostało zorganizowane jako nielegalne w PRL.

Pierwotnie Stowarzyszenie zrzeszało wyłącznie żołnierzy AK skazanych wyrokami Trybunałów Wojennych ZSRR oraz Sądów Wojskowych w PRL, którzy po skazaniu byli pozbawieni wolności w więzieniach i łagrach sowieckich.

Obecnie z uwagi na zmniejszającą się liczbę członków spowodowaną dużą śmiertelnością osób w wieku powyżej 80 lat został zmieniony statut, a na skutek jego nowelizacji prawo do uczestnictwa posiadają wszyscy żołnierze AK i ich rodziny oraz osoby silnie związane z etosem Armii Krajowej.

Współpraca naszego Stowarzyszenia ze Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi trwa cały czas, a więź tą pogłębia fakt, że prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Grodna Weronika Sebastianowicz jest członkiem Zarządu naszej organizacji.

Celem naszego Stowarzyszenia jest nie tylko utrzymywanie więzi braterskiej między żołnierzami AK – łagiernikami żyjącymi na całym świecie (najwięcej w Polsce i na Kresach Rzeczypospolitej w granicach z 1939 r.), ale także udzielanie różnorakiej pomocy żołnierzom AK i ich rodzinom, przekazywanie wiedzy historycznej potomnym o bohaterskich czynach żołnierzy AK w publikowanym „Kwartalniku”, a także opiekowanie się miejscami pamięci narodowej – cmentarzami poległych i pomordowanych, pomnikami dowódców AK, uczestniczenie w uroczystościach pamięci narodowej.

Założyciele Stowarzyszenia:

śp Olgierd Zarzycki ps. „Orkan”
śp Stanisław Kiałka ps. „Jelonek”

I. Prezes – Olgierd Zarzycki w latach 1986 r. do śmierci w kwietniu 1989 r.

II. Prezes – Henryk Sobolewski od maja 1989 r. do 1993 r.

III. Prezes – Natalia Zarzycka od 1993 r. do 2001 r.

IV. Prezes – Stanisława Pietkiewicz – 2001 r.

V. Prezes – Jerzy Dumnicki – 2002 r.

VI. Prezes – dr Stefania Szantyr-Powolna od 2002 r. do 2011 r.

VII. Prezes – Andrzej Siedlecki od X.2011 r. do VI.2014 r.

VIII. Prezes – Artur Kondrat od VI.2014 r.

Skład Zarządu Głównego

111

Prezes Zarządu – Artur Kondrat;

Prezes Honorowy – płk. Stefania Szantyr Powolna;

Prezes Honorowy – płk. Natalia Zarzycka;

Wiceprezes – płk. Weronika Sebastianowicz;

Wiceprezes Zarządu – płk. Stanisława Kociełowicz;

Wiceprezes Zarządu – Grażyna Złocka – Korzeniewska

Skarbnik – Barbara Pieniek;

Sekretarz – Bożenna Bargieł;

Najdłuższe kadencje prezesów SŁŻAK:

Natalia Zarzycka ps.”Sfinks”

Dr. Stefania Szantyr Powolna ps.”Hanka”

Członkowie Stowarzyszenia mieszkają na terenie Republiki Litwy, Republiki Białoruś i Republiki Ukrainy.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się na corocznym Zjeździe Stowarzyszenia w końcu maja każdego roku oraz na uroczystościach narodowych i patriotycznych.

W czerwcu 2014 r. odbył się XXIX Zjazd Stowarzyszenia.

Najważniejsze dokumenty prawne Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK to:

Statut Stowarzyszenia „Łagierników” Żołnierzy Armii Krajowej uchwalony w postaci znowelizowanej za XXIX Zjeździe w dniu 6 czerwca 2014 r.

Testament Łagierników Żołnierzy AK stanowiący przesłanie dla następnych pokoleń Polaków

Kalendarium Zjazdów Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

I. Zjazd – maj 1986 r. w Warszawie (nielegalny). Założyciele: śp. Olgierd Zarzycki „Orkan” i śp. Stanisław Kiałka „Jelonek”.

II. Zjazd przełomowy w Bolesławcu w 1987 r. (nielegalny). Prezes Olgierd Zarzycki „Orkan” w przemówieniu wygłoszonym w kościele w Bolesławcu ostro zaatakował reżim komunistyczny, wygłosił prawdę historyczną o zbrodni katyńskiej, o mordach polskich dowódców z Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, o represjach w łagrach i więzieniach sowieckich i w PRL.

III. Zjazd w Bolesławcu (nielegalny) w maju 1988 r. – kontynuowanie walki politycznej z komunizmem, podkreślenie zachowania pamięci o pomordowanych komendantach – słynnych dowódcach z AK i żołnierzach z AK.

IV. Zjazd w Gdańsku w maju 1989 r. – wspieranie działalności „Solidarności” tuż przed wyborami. Prezesem zostaje wybrany Henryk Sobolewski.

V. Zjazd w maju 1990 r. w Gibach. (Polska po uzyskaniu niepodległości i suwerenności). Uchwalenie Statutu i programu Stowarzyszenia.

VI. Zjazd w 1991 r. w Karpaczu.

VII. Zjazd w 1992 r. w Bolesławcu.

VIII. Zjazd w 1993 r. w Gdańsku – prezesem zostaje wybrana Natalia Zarzycka i sprawuje tę funkcję przez 3 kadencje. Funkcję wiceprezesa pełni Henryk Sobolewski.

IX. Zjazd w 1994 r. w Gdańsku.

X. Zjazd w 1995 r. Warszawa – Modlin.

XI. Zjazd w 1996 r. w Zgorzelcu.

XII. Zjazd w 1997 r. w Warszawie (Wojskowa Akademia Techniczna).

XIII. Zjazd w 1998 r. w Łaźniewie k/Warszawy.

XIV. Zjazd w 1999 r. w Łaźniewie k/Warszawy

XV. Zjazd z 2000 r. w Łaźniewie k/Warszawy

XVI. Zjazd w 2001 r. w Łaźniewie k/Warszawy

XVII. Zjazd w 2002 r. Łaźniewie k/Warszawy – prezesem zostaje wybrana Stanisława Pietkiewicz. W tym samym roku ze względu na zły stan zdrowia rezygnuje z pełnienia funkcji. Stanowisko prezesa Stowarzyszenia przejmuje Jerzy Dumnicki.

XVIII. Zjazd w 2003 r. w Warszawie na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Stanowisko prezesa pełni już dr Stefania Szantyr-Powolna „Hanka”. Funkcję tą pełni do X. 2011 r. Od 2011 r. pełni stanowisko Prezesa Honorowego.

XIX. Zjazd w 2004 r. Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XX. Zjazd w 2005 r. w Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXI. Zjazd w 2006 r. w  Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXII. Zjazd w 2007 r. w Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXIII. Zjazd w 2008 r. w Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXIV. Zjazd w 2009 r. w Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXV. Zjazd w 2010 r. w Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXVI. Zjazd w 2011 r. Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXVII. Zjazd w 2012 r. w Warszawie (WAT)- więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXVIII. Zjazd w 2013 r. w Juracie – więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

XXIX. Zjazd w 2014 r. w Krakowie – więzi braterskie, pamięć i cześć żołnierzom AK.

STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ = POLSKI LEGION CHRZEŚCIJAŃSKO – NARODOWY

Wartości ideowe Stowarzyszenia

Dogmatem Armii Krajowej – organizacji wojskowej walczącej o niepodległość Polski było zawołanie BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

BÓG – najwyższy sprawiedliwy władca – duch wszechświata, który dał początek ludzkości, dzięki któremu Polska w 1918 roku pierwszy raz odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, a w 1989 r. przywrócona została niepodległość i suwerenność Polski po latach niewoli okupanta sowieckiego w potwornym reżimie totalitaryzmu komunistycznego (zniewolenia ludzi). Wiarą w Boga Najwyższego i zasadami religii chrześcijańskiej kierowali się żołnierze AK walcząc w obronie niepodległości ojczyzny i w obronie rodaków przed represjami okupanta niemieckiego i sowieckiego. Wierzyli, że po latach cierpień Bóg przywróci Polsce niepodległość i suwerenność.

HONOR ŻOŁNIERSKI – to odwaga na polu walki i najwyższa etyka w postępowaniu żołnierza nawet w niewoli, nie dopuszczanie się zdrady wobec ojczyzny i współtowarzyszy broni, dyscyplina w wypełnianiu rozkazów dowódców. Odwaga w sensie moralnym i etycznym w codziennej służbie. Honor żołnierza to jego godność w służbie ojczyzny.

OJCZYZNA – to nasz naród polski zamieszkały na historycznych ziemiach, na których nasi przodkowie, dziadowie i rodzice walczyli za świętą sprawę do samoistnienia, do samostanowienia władzy i porządku prawnego, to największa miłość każdego Polaka do własnej tożsamości, do własnych korzeni narodowych Piastów, Jagiellonów, do zachowania w pamięci bohaterów walk w obronie Polski, bohaterów powstań narodowych, najsławniejszych Polaków: papieża Jana Pawła II, zasłużonych władców, pisarzy i poetów, artystów i naukowców.

Jak stwierdził największy Polak wszechczasów papież Jan Paweł II – „Armia Krajowa jest perłą w historii narodu polskiego”. Stowarzyszenie kieruje się tymi samymi zasadami etyczno-moralnymi jakie obowiązywały w Armii Krajowej i tymi samymi wartościami jakich uczył ten wyjątkowy człowiek  Karol Wojtyła nauczyciel moralności i etyki.

Z uwagi na to, że zawołanie BÓG, HONOR, OJCZYZNA stanowi bazę działalności naszej organizacji, a tym samym synonimem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej jest Polski Legion Chrześcijańsko – Narodowy  Stowarzyszenie nasze zajmuje się pomocą dla żyjących żołnierzy AK, zachowaniem historycznej pamięci o wspaniałych dowódcach i żołnierzach dla następnych pokoleń , udokumentowaniem i zaewidencjonowaniem mogił żołnierskich na Kresach Rzeczypospolitej, opieką nad cmentarzami, na których znajdują się kwatery żołnierskie, spisaniem wywiadów od żyjących żołnierzy na temat walk z okupantem niemieckim i sowieckim, ewidencją opisu represji w obozach koncentracyjnych (łagrach sowieckich). Stowarzyszenie nasze jest organizacją ludzi dobrej woli. Wszystkie uzyskane środki materialne przeznacza na cele statutowe.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK nie zajmuje się polityką. Stowarzyszenie zbulwersowane jest niskim poziomem postępowania niektórych działaczy politycznych uczących nienawiści przerażającymi metodami walki politycznej niektórych ugrupowań, tym „piekłem polskim”, które już raz w historii doprowadziło do rozbiorów i utraty niepodległości przez Polskę na 123 lata. I wystarczyło ażeby odszedł od nas ten wybitny Polak, myśliciel i filozof błogosławiony Jan Paweł II, który był sternikiem walki o niepodległość i suwerenność ojczyzny ażeby Polska zamieniła się w kraj nienawidzących się wzajemnie ludzi. Zdaniem Stowarzyszenia tylko miłość do Boga, Ojczyzny i ludzi może uzdrowić Polskę. Stowarzyszenie kieruje się tymi wartościami etyczno – moralnymi jakie wpajał narodowi polskiemu Jan Paweł II, dzięki któremu zmieniło się oblicze tej ziemi i upadł ustrój zniewolenia – komunizm.

Zarząd Stowarzyszenia