Nasze Portale

surkonty

Surkonty 1944 - Polskie Termopile

Celem upowszechnienia wiedzy o bitwie pod Surkontami w jej 75 rocznicę nasze Stowarzyszenie na swej stronie internetowej stworzyło portal w interesujący sposób przybliżający przebieg bitwy i bohaterów tamtych wydarzeń.
notacje

Okruchy Pamięci - wywiady biograficzne z weteranami

Poprzez niniejszy projekt Fundacja Pamięci Armii Krajowej "KRESY RP" we współpracy ze Stowarszyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, grupujące 1, 2 i 3 pokolenie Kresowiaków, posiadających przygotowanie historyczne i archiwalne pragnie wesprzeć środowiska kombatanckie 2 Korpusu z Polski i Wielkiej Brytanii celem realizacji i zachowania dla przyszłych pokoleń bezcennych relacji biograficznych weteranów Armii Andersa. Z uwagi na podeszły wiek weteranów realizacja podobnego projektu przez ich organizacje kombatanckie samodzielnie nie jest już możliwa.
kresowy-z

Kresowi-Zolnierze.pl

Portal „Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo” to wynik całorocznej pracy członków Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz partnerów projektu, mającej na celu zebranie rozproszonych i niejednokrotnie trudno dostępnych materiałów archiwalnych, ich opracowanie i digitalizację, a następnie udostępnienie odbiorcom. Całość poruszanej na naszym portalu tematyki obejmuje działalność kresowych okręgów Armii Krajowej : Wileńskiego, Nowogródzkiego, Obwodu AK Grodno, Poleskiego, Wołyńskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego w czasie II wojny światowej oraz losów powojennych ich żołnierzy.
lagiernicy

Lagiernicy.pl

CENTRALNY PORTAL KRESOWYCH ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH. ŻOŁNIERZE AK - WIĘŹNIOWIE SOWIECKICH ŁAGRÓW.
bohaterowie-niepodleglej

BohaterowieNiepodleglej.pl

Ogólnopolska Baza Biograficzna WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ. Projekt realizowany przez Fundację Polska360 we współpracy ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK.
kresy

KresyNieutracone.pl

„KRESY NIEUTRACONE” to projekt mający na celu przybliżenie historii i kultury Polski przedwojennej, w szczególności zaś tematyki związanej z dawnymi Kresami Wschodnimi i ich wpływu na rozwój polskiej tradycji i kultury. Projekt ten, polegający na digitalizacji i upowszechnianiu zbiorów archiwalnych znajdujących się przede wszystkim poza terenem Polski, oprócz wartości edukacyjnej posiada również wartość dodaną w postaci uporządkowania rozproszonego dziedzictwa kulturowego. Projekt Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, tworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.