Biogramy

por.Edward Klonowski

por. Edward Klonowski – strażnik mogił polskich żołnierzy na Kresach Połnocno –

Bieńkowicz Tadeusz, (1923) Podpułkownik

Ppłk Tadeusz Bieńkowicz, ur. 15 kwietnia 1923 r. w Lidzie, ochotnik września,