Bieńkowicz Tadeusz, (1923) Podpułkownik

2 min czytania

Ppłk Tadeusz Bieńkowicz, ur. 15 kwietnia 1923 r. w Lidzie, ochotnik września, w konspiracji od 1939 r., uczestnik większości akcji II/77 pp. AK, odznaczony VM za rozbicie więzienia w Lidzie 18 stycznia 1944 r. Po rozbrojeniu przez Sowietów nadal w walce i konspiracji na Nowogródczyźnie i w centralnej Polsce (do 1950 r.).

 

Poddany wielomiesięcznemu „śledztwu”. Nie załamał się pomimo tortur, nikogo nie obciążył, skazany na dożywocie. Podczas uwięzienia (do 1956 r.) nie zaprzestał aktywności wspierając towarzyszy niedoli oraz demaskując kapusiów. W ramach ZBoWiDu odsunięty od spotkań z młodzieżą za propagowanie wiedzy o Katyniu i AK, krzewił ją dalej na stopie prywatnej oraz uczestnicząc w inicjatywach niepodległościowych kombatantów.

W 1989 r. współzałożyciel Związku Armii Krajowej w Krakowie oraz Polskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie. Działa w Okręgu Nowogródzkim Światowego Związku Żołnierzy AK w Warszawie (czł. Rady Honorowej) i Stowarzyszenia Kawalerów Orderu VM. Uczestniczy w licznych zjazdach na kresach, otwarciach polskich instytucji (Dom Polski w Lidzie), odsłonięciach pomników, poświęceniach cmentarzy, pogrzebach towarzyszy broni. (np. pogrzeb kmdt-a „Krysi” w Ejszyszkach 7 listopada 2009 r. w organizacji którego wspierał Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) często biorąc aktywny udział w organizowaniu tych uroczystości.

W 1994 r. współzałożyciel Polskiego Związku Więźniów Komunizmu w Krakowie, a od 2010 r. jego Prezes. Od 2007 r. Prezes Związku Inwalidów Wojennych Oddział Nowa Huta.

Ponadto obecnie: Sekretarz Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Członek Rady Honorowej Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK w Warszawie, Członek Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej, Stowarzyszenia Ziemi Lidzkiej w Lidzie (Nowogródczyzna). Uczestniczy w zjazdach „Żołnierzy Kresowych AK” w Szczecinie, i zjazdach Ragnerowców (IV bat. 77 pp. AK). Rokrocznie udaje się na teren Wileńszczyzny i Nowogródczyzny gdzie odbywają się spotkania kombatanckie także z miejscowymi Polakami. Własnymi funduszami partycypuje w szeregu inicjatyw między innymi był współorganizatorem odbudowy i poświęcenia cmentarza II Batalionu 77 pp. AK w Naczy (Białoruś). Dzięki jego zaangażowaniu możliwe było zorganizowanie przez Muzeum Armii Krajowej w 2010 r. wystawy pn. „Nowogródczyzna, dziedzictwo i walka w jego obronie”.

Udostępnij ten Artykuł