Prace renowacyjne w Niecieczy (Białoruś)

Uroczystość w Niecieczy w dniu 26.08.2012 r. (Białoruś)

Renowacja grobów poległych Akowców w Paszkiewiczach (Białoruś)

Porządki wraz z modlitwą w Jancewiczach (Białoruś)

Z paczką u Kombatantów (Białoruś)

Bój o Orła w koronie (Białoruś)

Homilia ks. Andrzeja Rodziewicza z uroczystości w Surkontach (Białoruś)

Prace renowacyjne na cmentarzu w Naczy na Kresach Wschodnich (Białoruś)- Pazdziernik/ Listopad 2012r.

Prace renowacyjne na cmentarzu wojennym w Wawiórce (Białoruś) na którym spoczywają żołnierze AK por. Jana Piwnika ps. „Ponurego”.

Działania Stowarzyszenia na rzecz wszczęcie procesu beatyfikacyjnego śp. Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego.

 

Prochy Żołnierzy Armii Krajowej są dla nas święte, bo na nich jak na żyznej ziemi rośnie bohaterska historia Narodu.

Pamiętajmy więc, że dla nas chrześcijan, grób nie jest miejscem klęski i końcem wszelkiego życia, ale jest progiem w drodze do życia wiecznego. Pamiętajmy też, że groby męczenników za Ojczyznę nie są tylko miejscem tragedii patriotów polskich, ale są źródłem natchnień i siły dla kolejnych pokoleń naszego narodu.

Groby wy nasze, ojczyste groby,
Wy życia pełne mogiły,
Wy nie ołtarzem próżnej żałoby,
Lecz twierdzą siły”.

-Maria Konopnicka

 

A jak nadejdzie czas, że się spotkamy, a wówczas zapytają nas-
„a co wy zrobiliście dla naszej ukochanej Ojczyzny-Polski„.