Wolontariusze – Filip Lubecki z Sokółki wraz z przyjaciółmi.