17 stycznia 2013 r. w Muzeum AK odbył się opłatek Polskiego Związku Więźniów Komunizmu. Rangę spotkania podniosła dokonana podczas uroczystości dekoracja Medalem „Pro Memoria”. Wręczenia odznaczeń dokonał przedstawiciel Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Ppłk. Mirosław Demediuk.

Spotkanie zainaugurował Prezes ZG PZWK ppłk. Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy” Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari za rozbicie więzienia w Lidzie. W tym dniu przypadła 69 rocznica tej akcji (17/18 stycznia 1944 r.).

W uroczystości wzięli udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Kazimierz Barczyk, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie Pan Płk. Janusz Kurzyna, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Stanisław Dziedzic, Marcin Tatara Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, mjr Ryszard Brodowski -prezes Okręgu Małopolska ŚZŻ AK, mjr Jerzy Krusenstern – Prezes Oddziału Krakowskiego ŚZŻ AK, Artur Kondrat – przedstawiciel Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Modlitwę poprowadził o. Jerzy Pająk.

Pan Artur Kondrat poprosił zebranych o wsparcie zabiegów Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego śp. Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego. Pismo w tej sprawie przekazano na ręce Kapelana środowisk kombatanckich i niepodległościowych o. Jerzego Pająka.

Przekazanie pisma w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego śp. Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego. Od lewej Zastępca Dyrektora Muzeum AK Tadeusz Żaba, Artur Kondrat, Płk. Janusz Kurzyna, o. Jerzy Pająk, ppłk. Tadeusz Bieńkowicz, ppłk. Mirosław Demediuk, Przewodniczący Rady Muzeum AK Kazimierz Barczyk

Medalem Pro Memoria na wniosek ZGPZWK, decyzją Kierownika UdSKiOR nr 201 z dn. 20 grudnia 2012 r. i 208 z dn. 15 stycznia 2013 r. uhonorowano następujące osoby:

Pana Tadeusza Bieńkowicza
Pana Marcina Bieńkowicza
Panią Lilianę Kaczor
Pana Emila Klimę
Pana Artura Kondrata
Pana Bolesława Kowalika
Pana Klemensa Krasa
Panią dr Olgę Kruszelnicką Kwiatkowską
Pana Mieczysława Mulkę
Panią Józefę Rogalską
Pana Romana Rymańskiego
Panią Karolinę Stachyrę
Pana Wiktora Waskiela
Pana Edmunda Wesołego
Panią Marię Wiejaczkę.

tekst Marcin Bieńkowicz
fot. Anna Jędrzejczyk

**********

Wniosek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK o nadanie biegu procesowi beatyfikacyjnemu śp Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego, plik pdf >>>

**********