por.Edward Klonowski

3 min czytania

por. Edward Klonowski – strażnik mogił polskich żołnierzy na Kresach Połnocno – Wschodnich, członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie


Urodził się 15 września 1927 roku w okolicach Wilna we wsi Wierbuszki, w gminie micuńskiej. Ojciec Edwarda – Stanisław Klonowski odbył służbę czynną w Wojsku Polskim w latach 1924- 1925 jako saper. Większość mężczyzn z jego rodu brała udział w Legionach w walkach o niepodległość pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego, brała udział w walkach i wojnie z bolszewikami w 1920 r, w kampanii wrześniowej 1939 roku, a potem w szeregach Armii Krajowej.

Edward Klonowski wstąpił do konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego w czasie okupacji niemieckiej w 1943 r. Zaprzysiężony w marcu 1944 r. ps. „Klon” pełnił obowiązki łącznika, przewodnika, stał na czatach placówki AK. Dowódcą oddziału był wówczas Antoni Olechnowicz, któremu podlegała placówka.  Brał udział w zdobywaniu Wilna w „Akcji Ostra Brama”. Był przydzielony na przewodnika do przybywających do Wilna oddziałów partyzanckich.

Ostatnie 20 lat poświęcił budowaniu pomników i kwater żołnierskich, tablic pamięci narodowej, zajmuje się opieką nad mogiłami żołnierzy polskich. Do jego nadzwyczajnych prac należy udział w budowie cmentarzyka wojskowego w Worzianach, pomnika w Postawach, kwatery żołnierskiej w Solecznikach, pomnika w Koniuchach, pomnika akowców w Graużyszkach, kwatery akowskiej na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej, krzyża na grobie Felicjana Marynowskiego „Bloka” w Łożnikach, 2 krzyży żołnierzy AK w Popiszkach, krzyży na cmentarzu w Glinciszkach, budowie cmentarza w Mikuliszkach. Brał udział w budowie pomników pamięci w Krawczunach i kilku kwater żołnierskich na cmentarzach obecnej północnej Białorusi.

Łącznie Edward Klonowski wraz z członkami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie brał udział w postawieniu ponad 200 pomników pamięci. Za tą niezwykłą patriotyczną działalność otrzymał najpierw srebrną, a potem złotą odznakę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego. Pod jego bezpośrednią opieką znajdują się 2 pomniki żołnierzy AK na terenie Kalwarii Wileńskiej, którzy polegli w  akcji „Ostra Brama” oraz pomniki legionistów i żołnierzy AK na cmentarzy „Na Rossie”.

 

Edward Klonowski brał udział w montażu tablic pamięci narodowej w Domu Polskim w Wilnie. Za własne pieniądze ufundował i zamontował w Kościele Św. Ducha w Wilnie piękną tablicę pamięci narodowej poległym żołnierzom polskim. Tablica ta budzi wielkie wzruszenie. Wziął również udział w umieszczeniu tablicy ku czci gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” i pamięci żołnierzy pochodzących z Wileńszczyzny w Krakowie. Bierze nadal udział w wartach honorowych na uroczystościach narodowych, a ostatnio          7 lipca 2013 r. w rocznicę wybuchu Powstania Wileńskiego na cmentarzu      „Na Rossie”.

Skromny w zachowaniu, wyjątkowy człowiek, którego miłością jest Wilno i zachowanie pamięci o bohaterach kresowych. Uważa, że nie wolno obowiązków zachowania pamięci zaniedbać dla tych, którzy oddali życie w ofierze dla Ojczyzny i spoglądają z góry stojąc na niebieskiej warcie.

Udostępnij ten Artykuł