Polacy Kresowym Rodakom-kontynuacja 2022

2 min czytania

W 2022 roku w ramach projektu Polacy Kresowym Rodakom-kontynuacja 2022 zostały zakupione produkty pielęgnacje dla osób obłożnie chorych i w podeszłym wieku w tym : materace przeciwodleżynowe, pampersy dla dorosłych i dzieci, podkłady higienicznych, chusteczki pielęgnacje Semi, balkoniki, wózki inwalidzkie, komplety pościeli.

Rozwój już istniejących regionalnych zespołów wolontariackich „Płomyk”, które powstały dzięki współpracy z naszymi partnerami ze środowisk polskich w tych krajach – Związkiem Polaków na Białorusi, Związkiem Polaków na Litwie i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” na Litwie.

Produkty te zostały przekazane do potrzebujących przez Stowarzyszenie na Litwę i Białoruś przy wsparciu polskich służb dyplomatycznych i koordynatorów lokalnych naszej organizacji (liderów zespołów wolontariackich „Płomyk”), a także przetransportowane przez członków Stowarzyszenia, za pomocą zaufanych firm zewnętrznych.

Przyjęte zasady pomocy humanitarnej w powiązaniu z rozwojem zespołów wolontariackich odpowiadają skutecznie na palące potrzeby naszych Rodaków na terenie Litwy i Białorusi. Nie mało ważne też było wsparcie psychologiczne dla naszych rodaków za pomocą online terapii w ciągu całego trwania projektu.

Cieszymy się, że projekt Stowarzyszenia „Polacy Kresowym Rodakom” kolejny rok z rzędu aktywizuje w znaczącym stopniu środowiska polskie z Litwy i Białorusi, krzewiąc wśród nich idee samopomocy i wolontariatu. „Płomyk” ma dużą szansę być długofalową, owocną pomocą potrzebującym, a nie jedynie jednorazową akcją – potrzebną, jednakże nie umożliwiającą poprawy życia podopiecznych w środowiskach polskich na Wschodzie w dłuższej perspektywie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

Udostępnij ten Artykuł