Śp. kpt. Antoni Skrendo (1926-2021)

2 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 13.09.2021 r. zmarł w Zielonej Górze członek naszego Stowarzyszenia, żołnierz AK, łagiernik – Pan kpt Antoni Skrendo.

Urodzony w Lubczy koło Nowogródka kpt Skrendo, syn przedwojennego policjanta, po wybuchu II wojny światowej uniknął wywózki na Sybir. W latach 1943-1944 był żołnierzem Okręgu Nowogródzkiego AK – 4 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem ppor. Czesława Zajączkowskiego (ps. „Ragner”). Uczestniczył w szeregu akcji bojowych, by ostatecznie 28.11.1944 r. w czasie obławy NKWD zostać aresztowanym w miejscowości Ruda. Po przeprowadzonym śledztwie w więzieniu w Nowogródku został skazany za zdradę ojczyzny sowieckiej na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Pan Antoni karę odbywał w latach 1945-1952 w łagrach na dalekiej Kołymie – w Nachodce, Magadanie i Indygirce. Zwolniony z łagru do 1955 r. musiał przebywać na zesłaniu w Orotukan w obwodzie magadańskim. Do Polski powrócił 3 grudnia 1955 r. i zamieszkał w Zielonej Górze. Był członkiem naszego Stowarzyszenia, Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Zielona Góra oraz Związku Sybiraków Oddział Zielona Góra. Niezmiernie aktywny dbał bardzo o pamięć o żołnierzach AK Łagiernikach i kresowych rodzinach, które doświadczyły brutalnych represji sowieckich. Jego siostra – Maria Piątek z domu Skrendo ( 1927-2017) również była żołnierzem oddziału „Ragnera” oraz więźniarką sowieckich łagrów w Tajszecie, członkiem naszego Stowarzyszenia.

Pogrzeb Pana kpt Antoniego Skrendo odbędzie się 16.09.2021 r. o godz. 12.40 na Cmentarzu Starym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Najbliższym i Rodzinie Pana Kapitana składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Cześć Jego Pamięci !
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia

W ostatnim czasie wspomnienia Pana Antoniego Skrendo nasza organizacja przypomniała we współpracy z portalem Polska360.org w cyklu „Piątki z Kresowymi Żołnierzami”. Zachęcamy do lektury. Wieczna pamięć !
https://polska360.org/category/piatki-z-kresowymi-zolnierzami/

Udostępnij ten Artykuł