Mejszagoła

1 min czytania

Mejszagoła

(Maisiagala, Vilniaus rajonas

  1. Mejszagoła, rej. wileński, okr. wileński

do 1939 r. gm. Mejszagoła, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie)

 

W południowo-wschodniej części miasta znajdują się 2 cmentarze katolickie, zlokalizowane po obu stronach drogi. Na jednym z nich (od strony miasta po lewej stronie) tuż za cmentarnym murem znajduje się po lewej stronie od furtki kwatera polskich żołnierzy poległych w walkach w roku 1920. Wśród nich pochowani zostali w indywidualnych grobach (zlokalizowanych na lewo od centralnego krzyża tej wojskowej kwatery) 2 żołnierze 23 Brasławskiej Brygady AK – Józef Adamowicz oraz Henryk Kuppo. Groby obramowane kamienną ramą i krzyżami z następującymi inskrypcjami :

 

Śp./ partyzant/ Józef/ Adamowicz/ 1927-1944/ zginął w walce/z Niemcami

 

Kuppo Henryk lat 18/ rozstrzelany przez faszystów/ w 1944 r.

 

Zdaniem prof. Wołkonowskiego pochodzący z Wilna Henryk Kuppo-Balicki został zamordowany przez Niemców 05.07.1944 r. za niszczenie urządzeń telefonicznych w ramach akcji „Burza” na miejscowej poczcie. Został rozstrzelany na oczach mamy i siostry przez Niemców obok budynku szkolnego w Mejszagole.

Józef Adamowicz zginął najprawdopodobniej w trakcie walk Armii Krajowej o wyzwolenie Mejszagoły z rąk Niemców 11.07.1944 r.

 

Udostępnij ten Artykuł