Miedniki

2 min czytania

Miedniki

(Miedininkai, Vilniaus rajonas

  1. Miedniki, rej. wileński, okr. wileński

do 1939 r. Miedniki Królewskie gm. Szumsk, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie)

 

Niedaleko zamku w Miednikach, gdzie więzieni byli internowani przez NKWD 17.07.1944 r. żołnierze kresowych oddziałów Armii Krajowej w liczbie 6000, znajduje się stary cmentarz, na którym pochowano 4 żołnierzy AK. Wszystkie groby znajdują się w lewej części cmentarza.

Pierwszy z nich to grób Nieznanego Žołnierza  AK. Inskrypcja na metalowej tabliczce na grobie informuje :

„Ś.P./ Nieznanemu/ polskiemu/ żołnierzowi/ zastrzelony w okolicach/ Miednik przez NKWD/ podczas rozbrajania/ w lipcu 1944 r.”

 

Dalej w końcu cmentarza po lewej stronie zlokalizowane są obok siebie trzy groby żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK :

 

grób Bonifacego Wołożyńskiego (1926-1944) ps. „Kukułka” – ze zdjęciem i inskrypcją :

Śp./Wołożyński/ Bonifacy/ 1926-1944/ partyzant przydomia Kukutka zamordowany przez NKWD/ Śpij żołnierzu w cichym grobie/ niech się Polska przyśni Tobie

 

Bonifacy Wołożyński był żołnierzem 3 Wileńskiej Brygady AK Gracjana Fróga „Szczerbca”. Został aresztowany przez NKWD we wrześniu 1944 r., więziony na posterunku w Mokrzycach i zamordowany. Jego ciało zakopane w bezimiennym grobie odnalazła rodzina i przeniosła na ten cmentarz jeszcze w tym samym miesiącu. W tym samym grobie pochowany jest także zapewne jego ojciec Bonifacy Wołożyński (1894-1947). Tablica nagrobna pionowa i obramowanie murowane.

 

Po prawej stronie ww. grobu znajdują się kolejne 2 groby żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego – kamienne krzyże z wytłoczonymi inskrypcjami i kamiennymi obramowaniami :

 

grób Zbigniewa Łukaszewicza ps. „Jasny” zamordowanego z Kiejpunach przez NKWD w styczniu 1945 r. z inskrypcją :

Zbigniew Łukaszewicz/ „Jasny” żoł[nierz] 3 [Wileńskiej] Br[ygady] AK/ zam[ordowany] p[rzez] NKWD 1945

 

grób Witolda Koczana ps. „Bajka” z inskrypcją :

Witold Koczan/ „Bajka” żoł[nierz] ORKO/ zam[ordowany] p[rzez] NKWD 1944

 

Wszystkie trzy nagrobki są otoczone wspólnym, metalowym ogrodzeniem.

 

Udostępnij ten Artykuł