BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Czuruk

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Alicja
Nazwisko rodowe matki: Brokl
Data urodzenia: 1923-08-11
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 2007-06-22
Miejsce śmierci: Zgorzelec
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1941-07.1944 r. Delegatura Rządu na Ziemie Południowo-Wschodnie; Okręg Lwowski AK – Kedyw, Delegatura Rządu, „Żegota”; akcja „Burza” – 5 Dywizja Piechoty AK im. Dzieci Lwowskich, 40 Pułk Piechoty AK, Oddziały Papierosowe, Oddział „Wisła”, „Straż Samorządowa” – bezpośredni przełożeni : Czesław Niezabitowski (ps. „Jerzy”) – prokurator Sądu Specjalnego przy Delegaturze Rządu oraz Gustaw Wierzbicki (ps. „Wrzos”) – dowódca grup szturmowych; Delegatura Rządu znajdowała się we Lwowie przy ul. Supińskiego 8 m 4 i 5; Uczestnik walk o wyzwolenie Lwowa w dniach 17-25.07.1944 r. jako żołnierz AK, student Politechniki Lwowskiej
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Zygmunt III”, „Bronisław”; kapral podchorąży; wywiad, mała dywersja, rozpracowywanie z rozkazu Prokuratury Specjalnej agentów Gestapo, ochrona Delegata Rządu, magazynier broni i amunicji, kurier, straż samorządowa
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, ul. Kalecza 11/5 (nazwa niem. Pergstr., sowiecka – Kozaka)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 16.09.1944 r. przez NKGB we Lwowie na ul. Legionów, bez broni
Więzienia: 16.09.1944-15.02.1945 – Lwów (więzienie ul. Łąckiego), 15.02.1945-11.08.1948 r. Lwów (punkt przesiedleńczy ul. Pełtewna, Prom-Kolonia ul. Stryjska, Auto-zawod Persenkówka, Punkt Przesiedleńczy na Sowieckiej Hawani (?))
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony z Delegaturą Rządu na ziemie południowo-wschodnie w więzieniu na Łąckiego we Lwowie za grupową kontrrewolucję i zdradę radzieckiej Ojczyzny; art. 54-1a i 54-11 KK USRR; wyrok Przykarpackiego Okręgu Wojskowego bez obrońcy i prokuratora (wyroki przygotowane przez rozpoczęciem procesu) – 10 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata majątku
Łagry – nazwy, okres pobytu: 05.1949-05.1954 Kołyma, obw. Magadan, rej. Srednikan – obóz przy Kopalni im. Łazo (skrytka pocztowa 383/5) – górnik dołowy (kopalnia promieniotwórcza – wolfram, molibden, kobalt) oraz pracownik fizyczny (ogrodnik, krawiec, sztukator) – nr obozowy W-1 204.
Zapamiętani współwięźniowie: obozy lwowskie : Jan Stański; kopalnia im. Łazo : Jan Kłak
Data zwolnienia: 04-05-1954
Zesłanie: 05.05.1954-08.10.1955 r. – obw. Magadan, sierednikańskij rajon, sowchoz „Niżnij Siejmczan” na płn od Magadanu – robotnik rolny, robotnik kuchenny w Szpitalu Rejonowym, nocny stróż w Siejmczanie
Data powrotu do Kraju: 05-12-1955
Miejsce powrotu: Przemyśl (punkt repatriacyjny), Toruń, Zgorzelec
Posiadane odznaczenia: Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.”, Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Ojciec Pana Czuruka był profesorem zwyczajnym jęz. rosyjskiego na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie.
Pan Czuruk walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu starszego szeregowego w 40 ochotniczym Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich. Po kampanii wrześniowej 1939 r. powrócił do domu z bronią w ręku. Od października 1939 r. uczestniczył w akcjach ukrywania osób zagrożonych (oficerów Wojska Polskiego), pomocy materialnej i noclegach dla uchodźców, przerzutach w stronę granicy węgierskiej. Od 1941 r. był zaangażowany w pomoc Żydom i innym osobom zagrożonym, rozpracowywaniem funkcjonariuszy Gestapo, wykonywaniem wyroków Sądu Specjalnego, łącznością z centrum w Warszawie i ośrodkami samoobrony na Wołyniu i Podolu.
Po powrocie do Kraju z łagru 2 lata spędził w szpitalach i sanatoriach. Następnie zamieszkał w Zielonej Górze, by potem osiedlić się w Zgorzelcu. Pracował jako pracownik umysłowy, następnie na emeryturze jako pilot wycieczek zagranicznych i tłumacz przysięgły języków : niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego. Jego nagrane w 1998 r. wspomnienia znajdują się w zbiorach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – nr AW I/1181 :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/3101/from/szuk
Pan Czuruk zmarł nagle w Zgorzelcu w 2007 r. i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowiańskiej – sektor 38, rząd 8, grób 8.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto