BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Władysław Tomaszyniec

Imię ojca: Michał
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Czajkowska
Data urodzenia: 1917-01-12
Miejsce urodzenia: Bursztyn koło Lwowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 26 Pułk Piechoty AK 5 Dywizji Piechoty AK „Dzieci Lwowskich” Inspektoratu Zachodniego Okręgu Lwowskiego AK – dowódca Karski, bezpośredni dowódca : kpt Janiak (ps. „Michał”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, szkolenie żołnierzy do Akcji „Burza”, ps. „Tadeusz” „Tomasz” (?)
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, Lewandówka, ul. Mierna 33
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 12.01.1945 r. przez NKWD we Lwowie, bez broni
Więzienia: Donbas – Krasnodan, Stalino, Woroszyłowgrad, Dniepropietrowsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 54-1a, 54-11 i 94 KK ZSRR; 4 lata łagrów i wieczna zsyłka
Łagry – nazwy, okres pobytu: Krasnodan – kopalnia węgla kamiennego; Tajszet – roboty przy budowie fabryki celulozy; Bratsk – budowa drewnianej drogi w tajdze; Buchta Wanina nad Morzem Ochockim – obóz przejściowy; Karaganda, Kazachska SRR – budowa zapory wodnej
Zapamiętani współwięźniowie: Donbas – koledzy z AK : Petrycki, Wojnowski, Czudowski, Roman Nieprz, Miller.
Data zwolnienia: 10-03-1949
Zesłanie: 8 lat zsyłki – Akczatan, obl. Karaganda – kopalnia wolframu – górnik (1 rok), następnie praca w oddziale wiertniczym
Data powrotu do Kraju: 11-1956
Miejsce powrotu: Wałbrzych
Posiadane odznaczenia: Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r.
Inne informacje:

Pan Tomaszyniec uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., służąc w 13 Dywizji Artylerii Konnej, łączność. Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako mistrz spawalnictwa, ślusarz mechanik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto