BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Natalia Zarzycka z d. Odyńska

Imię ojca: Feliks
Imię matki: Teodora
Nazwisko rodowe matki: Mikieciuk
Data urodzenia: 1927-07-27
Miejsce urodzenia: wieś Hola, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 05.1942 – 06.1944 r. Okręg Polesie AK – Szare Szeregi Chorągiew Poleska; Białostocka AK obwód „Barbara” Wołkowysk, rejon Brześć; od 1946 r. – Z.O.W. (Związek Obrońców Wolności) Brześć, III Rejon, Obwód Wołkowysk – łączniczka, wywiadowca
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec, łączniczka pomiędzy 30 Pułkiem Piechoty AK w Okręgu Polesie a 27 Wołyńską Dywizją Piechoty; wywiadowca-sanitariuszka; ps. „Jaskółka”, „Sfinks”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Brześć nad Bugiem, ul. Długa 14
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.07.1948 r. przez NKWD w Brześciu
Więzienia: Brześć (areszt NKWD, więzienie), Moskwa (Łubianka), Kirow
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; par. 68-1 i 76 KK BSRR; skazana wyrokiem Trybunału Wojennego w grudniu 1948 r. w grupie 73 osób; 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 02.1949-12.1955 r. – Komi ASSR, Workuta – 3 lata – Predszachtnaja (praca przy odśnieżaniu dróg i kolei, rozładunek węgla i mąki do piekarni, murarz tynkarz), następnie do zwolnienia – II Kirpicznyj – wydobywanie gliny, następnie choroba i po wyleczeniu – praca w pracowni krawieckiej jako szwaczka
Zapamiętani współwięźniowie: Wanda Cejko, Hanna Norska, Bronisława Kutiuk, Barbara Dudycz, Wanda Konopielko
Data zwolnienia: 12-1955 r.
Zesłanie: 12.1955-12.1956 r. – Komi ASSR, Workuta – utrzymywanie się szyciem
Data powrotu do Kraju: 22-12-1956
Miejsce powrotu: Turoszów, Warszawa, Gdańsk
Posiadane odznaczenia: trzykrotnie Medal Wojska, Krzyż AK, Krzyż Wojska Polskiego (Londyn, 1982 r.), Krzyż Partyzancki (1955 r.), Odznaka „Burza”, Krzyż Weterana, Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Pani Zarzycka po zakończeniu II wojny światowej, w okresie 01.1946-07.1948 r. działała w konspiracji niepodległościowej w ZOW Brześć. Przed aresztowaniem posiadała średnie wykształcenie. Po powrocie do Kraju Pani Zarzycka ukończyła studia wyższe na Wydziale Slawistyki UW i pracowała jako tłumacz jęz. rosyjskiego. W latach 1993-2001 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, obecnie Prezes Honorowa Stowarzyszenia.
Jej relacja została nagrana przez Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta w 2003 r. :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1038

Skany / fotografie:

1. Natalia Zarzycka – źródło : polesie.org

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto