BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Melania Zielińska

Imię ojca: Feliks
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Leończyk
Data urodzenia: 1926-10-26
Miejsce urodzenia: Szczuczyn, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2009-07-16
Miejsce śmierci: Gdańsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 07.1942-07.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – ośrodek konspiracyjny „Łąka” w Szczuczynie; 03-07.1944 r. – 77 Pułku Piechoty AK – 7 batalion – dowódca por. Jan Piwnik (ps. „Ponury”), szef komórki wywiadu – Stefan Nowaczek (ps. „Rybak”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka w komórce wywiadu i łączności AK, ps. „Pszczółka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Szczuczyn, ul. 11 Listopada 3 (potem ul. Puszkina)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 12/13.12.1944 r. przez NKWD w Szczuczynie
Więzienia: Szczuczyn, Lida, Mińsk, Gorkij, Kirow, Swierdłowsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny, art. 64 KK BSRR; 5 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Gorkowskaja oblast – Unżłag Suchobezwodnoje – łag-punkt nr 4 – praca przy wyrębie lasu, łag-punkt nr 3 – fabryka szycia
Zapamiętani współwięźniowie: dr Stanisław Wawrzyńczyk (ps. „Ligęza”, szef BIP AK), Danuta Gaworko (łączniczka AK Lida), Józef Orechwo (ps. „Józ”, szef łączności Okręgu Nowogródzkiego AK)
Data zwolnienia: 11-1949
Zesłanie: 12.1949-05.1955 r. – Krasnojarski Kraj, Tasiejewo – praca jako kucharka w różnych kołchozach, jako sprzątaczka i palaczka w domu dziecka
Data powrotu do Kraju: 14-04-1955
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska
Inne informacje:

Pani Zielińska przed II wojną światową ukończyła szkołę powszechną w Szczuczynie. Po powrocie do Kraju z zesłania zdobyła wykształcenie średnie.
Pani Melania zmarła w 2009 r. i została pochowana na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku – kwatera 103, rząd 2, grób 17.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto