BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Zygmunt Wilk

Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Woźniak
Data urodzenia: 1927-11-08
Miejsce urodzenia: Rokitno Wołyńskie, pow. Sarny, woj. wołyńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Wołyńska AK – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK – oddział „Wujka”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, wywiadowca; ps. „Lis”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Rokitno Wołyńskie, pow. Sarny, woj. wołyńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.1944 r. przez NKGB w domu, z bronią
Więzienia: Rokitno, Równe, Kijów
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w AK; art. 54-3 KK USRR; skazany przez Trybunał Wojenny Wojsk NKWD w Równem; 10 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 20.10.1944-14.04.1948 r. – Komi ASSR – Inta – łagier nr 4 – 26 kołona – praca na budowie, kopalnia łagru nr 4 jako ślusarz; w 1948 r. pozostała część kary została zamieniona przez Wojskowy Sąd Najwyższy ZSRR na wydalenie z ZSRR
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 07-04-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 16-06-1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska, Jastrząb (gm. Szydłowiec)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Wilk uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako dyżurny ruchu w PKP.

Skany / fotografie:

1/ 2. Zaświadczenie nr 06850 Z. Wilka, PR Biała Podlaska, 18.06.1948 r.
2.Ankieta repatrianta Z. Wilka, 18.06.1948 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto