BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Skoczylas

Imię ojca: Piotr
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Stocka
Data urodzenia: 1923-06-26
Miejsce urodzenia: Grandzicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 04.1943 r. Okręg Białostocki AK – zaprzysiężenie w Kolonii Zielona; 1944 r. przeprowadzenie grupami (na teren tzw. Polski Lubelskiej?) oddziałów 5 Wileńskiej Brygady AK mjra Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral; ps. „Tex”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: kolonia Mińczuki, gm. Hołynka, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 21.02.1945 r. przez NKWD w Świsłoczy, bez broni
Więzienia: 21.02-23.03.1945 r. Świsłocz; 23.03-13.04.1945 r. – Brzostowica Wielka; 13.04.1945-16.01.1946 r. – Grodno; Mińsk, Orsza, Leningrad
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i zdradę Ojczyzny; art. 64 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału w Grodnie z dnia 18.12.1945 r.; 15 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Workuta – kopalnia nr 7 (budowa kopalni, następnie praca jako górnik dołowy), kopalnia nr 4 (górnik), cegielnia nr 1 (prace przy zakładaniu wodociągu, kopanie gliny do produkcji cegieł), mały obóz nad rzeką Workuta przy kopalni Rudnik (prace betoniarskie przy produkcji płyt stropowych), przesylny łagier Workuta
Zapamiętani współwięźniowie: kopalnia nr 7 – dr Władysław Dobrzański (Wilno, 20 lat łagrów, kapitan- dowódca batalionu z Nowogródka); cegielnia nr 1 – Władysław Niemira (obecnie Gdynia)
Data zwolnienia: 15-06-1952
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 03-10-1957
Miejsce powrotu: Świdnik
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Według zaświadczenia Ambasady Polskiej w Moskwie Pan Skoczylas w okresie 13.04.1946-31.01.1947 r. przebywał w łagrach przy budowie kopalni i w okresie 01.04.1951-31.05.1952 r. jako betoniarz. Po powrocie do Kraju pracował jako mechanik samochodowy.

Skany / fotografie:

1.Zaświadczenie Ambasady PRL w Moskwie poświadczające okres uwięzienia Cz. Skoczylasa w łagrach sowieckich, Moskwa, 05.10.1984 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto