top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Michaluk

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Julia
Nazwisko rodowe matki: Kozłowska
Data urodzenia: 10-05-1920
Miejsce urodzenia: Bohatery-Polne, pow. Augustów, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 01.1942 r. żołnierz Okręgu Białostockiego ZWZ-AK, Obwód Grodno Lewy Niemen, placówka Hołynka – komendant placówki ppor. Bolesłw Burakiewicz (ps. “Zalewski”). W czasie Akcji “Burza” w plutonie kwatermistrzowskim
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. “Spokojny”; łącznik, prowadził poszukiwania broni, amunicji i sprzętu wojskowego
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Augustów, ul. Zarzecze 49
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 25.04.1947 r. ujawnił się w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie, aresztowany 18.12.1948 r. przez UB w Augustowie i przekazany NKWD w Grodnie
Więzienia: UBP Augustów, UBP Białystok, sztab WOP Białystok, strażnica WOP Kuźnica Białostocka, przekazanie do sztabu służb granicznych ZSRR w Grodnie, Orsza, Moskwa, Kujbyszew, Nowosybirsk, Irkuck, Chabarowsk, Buchta Wanina (?), Magadan
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany za przynależność do AK z art. 63-1, 34 i 70 KK BSRR na 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: obwód magadański – Kołyma : 01.1950 r. Siejmczan – praca w lesie; 02.1950-1954 r. Kanion (?) – górnik w kopalni kobaltu; 2 tygodnie w 1954 r. – Taskan – praca w gospodarstwie obozowym; 1954-1956 r. – Aves (?) – górnik w kopalni węgla; 1 miesiąc w 1956 r. – Miaudża – praca w elektrowni; 1956 do 08.1956 r. – Susuman – praca w budownictwie
Zapamiętani współwięźniowie: Antoni Rymsza (ps. “Maks”- 5 Wileńska Brygada AK), Kazimierz Oleksiszyn (Okręg Lwowski), Stanisław Suchocki (Okręg Białostocki, Obwód Grodno Prawy Niemen), Józef Waszkiewicz (Obwód Grodno Lewy Niemen), Mieczysław Lisowski (Obwód Grodno)
Data zwolnienia: 09.08.1956 r. – Kołyma, Susuman – łagier “AB54”
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 30.03.1957 r.
Miejsce powrotu: Augustów
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 575
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP