BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Leon Łoś

Imię ojca: Tymoteusz
Imię matki: Aleksandra
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 02-09-1915
Miejsce urodzenia: Warszawa (?)
Data śmierci: 03-06-2000
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1942 (?)-1944 r. – żołnierz Okręgu Białostockiego – zastępca szefa Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: podporucznik, ps. „Agrest”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 27.10.1944 r. przez sowiecki kontrwywiad wojskowy Smiersz
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK skazany na 25 lat łagrów. Po rewizji wyroku w 1953 r. wyrok zmieniono na karę śmierci
Łagry – nazwy, okres pobytu: obozy internowania Riazań; 11.07-24.09.1947 – Borowicze; ucieczka z obozu 24.09.1947 r., dotarcie do granic z Polską, aresztowanie przez Wojska Ochrony Pogranicza i przekazanie go Sowietom; rewizja wyroku; łagry – brak danych
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1956 r.
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu: 1956 r.
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Łoś był przedwojennym absolwentem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po powrocie do Polski pracował naukowo, a następnie był Dyrektorem Biura Wydawnictw PAN. Wydał swe wspomnienia z łagrów sowieckich pt. „Drugi brzeg Oki”, wyd. Editions Spotkania, 2015 r. Zmarł w 2000 r. w Warszawie i został pochowany na Powązkach Wojskowych – kwatera D18 Kol Lewe A, rząd : 7, grób: 4.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto