BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wacław Pacyno

Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Ostrouch
Data urodzenia: 1927-09-27
Miejsce urodzenia: Ćwirbuty, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03-07.1944 r. Okręg Nowogródzki „Nów” AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”) – postój oddziałów we wsi Krzywicze
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łącznik, pomoc rozbitym oddziałom AK; ps. „Organista”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ćwirbuty, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.09.1951 r.
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za łączność z AK; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk MWD obwodu grodzieńskiego z 24-25.01.1952 r.; 10 lat łagru, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i całkowitą konfiskatą mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 01.1952-03.1955 r. Salichard – praca przy wyładunku i załadunku drewna na wagony
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 03-1955
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu: 1955 r. Lida
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki (1995 r.), Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1995 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP (2001 r.)
Inne informacje:

W okresie 1948-51 Pan Pacyno pracował jako ślusarz w fabryce „Ardal” w Lidzie. Po powrocie z łagru pozostał na Białorusi i pracował ponownie w tej samej fabryce w Lidzie. Był stale prześladowany przez władze. W 1979 r. wyjechał na stałe do Wilna. Aktywny działacz społeczny m.in. w Klubie Polskich Weteranów Wojny na Litwie.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto