BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Piotr Hryniewiecki

Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Giecołd
Data urodzenia: 1927-11-20
Miejsce urodzenia: Wojdziewicze, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci: 2007-09-09
Miejsce śmierci: Żyrardów
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1943-07.1944 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – oddział dywersyjny – dow. por. Paweł Siewaszewicz (ps. „Machoń”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wojdziewicze, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 05.1947 r. przez NKWD
Więzienia: Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1 i 76 KK BSRR; 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1947-48 r. Karelo-fińska SRR – łagry : 11.1947-11.1948 Wirand oziero – prace leśne, Biełamorsk, Miedwieżegorsk; wywieziony w 11.1948 r. do Komi ASSR, 01.1949-05.1958 r. – Komi ASSR – Inta – kopalnia węgla nr 2 – maszynista kombajnu
Zapamiętani współwięźniowie: Władysław Dyląg, Marian Dąbrowski, Edward Horbik, Bronisław, Jaśkiewicz, Stanisław Masło, Adolf Janczas, Czesław Macutkiewicz, Bronisław Łajeczko
Data zwolnienia: 05-1958
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 05-1958
Miejsce powrotu: Żyrardów
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru do Kraju Pan Hryniewiecki pracował jako ślusarz.
Był wieloletnim członkiem Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, chorążym Pocztu Sztandarowego Stowarzyszenia.
Zmarł w 2007 r. i został pochowany na cmentarzu w Żyrardowie.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto