BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Ostromęcki

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1922-01-17
Miejsce urodzenia: Ostromecz (pow. Kobryń, woj. poleskie)
Data śmierci: 1996
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1942-1944-ZWZ i AK Kobryń, 3-cia kompania AK(grupa dywersyjna)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps.”Ostry”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 22.10.1944 r.; ponownie aresztowany 10.12.1948 r.
Więzienia: 22-28.10.1944 – Suchobezwodnaja
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wyrok 10 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Workuta
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1956
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 07-05-1948
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto