HYDRA

3 min czytania

Wielogłowa hydra wyciąga plugawe, wraże głowy.

Próbuje jadem i swoim smrodem zniszczyć wartości dla każdego Polaka najważniejsze: Bóg, honor, ojczyzna.

Karmi się tchórzostwem tych, którzy nie mają odwagi powiedzieć dość!

Dość dla znieważania Ojczyzny. Dość dla znieważania bohaterów narodowych Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta, dowódców Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, dowódców Powstania Warszawskiego, polskich patriotów i księży.

Stop dla wyszydzania naszej świętej wiary i Kościoła,

do którego wstąpiliśmy z krwią naszych matek i ojców.

Stop dla znieważania naszych korzeni narodowych.

Nie pozwólmy na  znieważanie naszego papieża Jana Pawła II, największego Polaka wszechczasów, który za sprawą Boga i Ducha Świętego zmienił oblicze tej Ziemi wyzwalając naród polski z nieludzkiego systemu totalitarnego.

Przeciwstawmy się znieważaniu papieża Franciszka.

Stop dla znieważania naszych prymasów, kardynałów, biskupów i księży, bez których naród polski utraciłby tożsamość narodową zarówno w czasach rozbiorów jak i komunizmu!

Czemu cierpisz, na co nieustannie, cierpliwie czekasz Boże kiedy hydra podnosi swój wielogłowy łeb plując jadem w umysły naszej młodzieży – przyszłość naszego narodu ?

Czemu cierpisz Matko nasza Ojczyzno raniona wielokrotnie?

Czemu nieustannie wybaczasz groźby, oszczerstwa, zniewagi, szykany wyrządzane przez ludzi podłych, nienawistnych wyszydzających wiarę naszą świętą, nasze korzenie narodowe, nasze tradycje?

Czemu tolerujesz tych, którzy nienawidzą narodu polskiego znieważając naszą Ojczyznę i nasz Kościół Święty.

Czemu dopuszczasz Boże do tego aby nędznicy pastwili się nad tym co dla każdego wierzącego Polaka jest święte?

Czemu dopuszczasz do tego aby źli ludzie obrzucali obelgami świętych Twoich i wyśmiewali się z ludzi wiary świętej?

Dlaczego pozwalasz na zniewagi wyrządzane narodowi polskiemu i jego pamięci?

Dlaczego pozwalasz  na śpiewanie hymnu zła „chwalcie tych, którzy zabili Świętego Wojciecha”, tego biskupa, który w imieniu Kościoła Świętego i Polski realizował swoją misję chrześcijańską niosąc przykazania Boga i prometejską miłość Chrystusa do ludzi?

Dlaczego pozwalasz aby zło sięgnęło zenitu i przysłoniło słońce, aby hydra nasycając się bojaźnią i tchórzostwem małych, powiększała się o dalsze upiorne głowy w dobie uzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności po latach niewoli i cierpień, po katyńskim lesie, po zbrodniach ludobójstwa na narodzie polskim, po łagrach syberyjskich i katowniach UB w PRL, po zgładzonych polskich bohaterach gen. Roweckim, gen Okulickim, gen. Krzyżanowskim, gen Fieldorfie, rotmistrzu Pileckim, Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, Macieju Kalenkiewiczu „Kotwiczu, Janie Piwniku „Ponurym” i innych, którzy oddali swoje życie za Boga, honor żołnierski i Ojczyznę.

Czy tak ma wyglądać demokracja, że wolno obrażać wszystko co jest dla nas święte, najpiękniejsze, co darzymy miłością?

Kto dał życie i wychował tych, którzy znieważają nasz Kościół i naszą Ojczyznę. Kim byli ich rodzice?

Dlaczego pozwalamy aby nasz Kościół Święty szantażem, groźbami, wyszydzaniem odchodził w mrok.

Bohaterowie narodowi 1000 letniej Polski wzywam Was do apelu!

Nie pozwólcie hydrze rosnąć.

Andrzej Siedlecki

Udostępnij ten Artykuł