Relacja z realizacji projektu „Polacy Kresowym Rodakom” za rok 2023:

3 min czytania

Rok 2023 okazał się kolejnym intensywnym okresem aktywności naszej organizacji kombatanckiej w ramach projektu „Polacy Kresowym Rodakom”. Pomimo trwającej nadal pandemii i zawirowań społeczno-politycznych w regionie, zdecydowaliśmy się kontynuować naszą misję humanitarną, skierowaną na pomoc weteranom Armii Krajowej, Sybirakom oraz polskim rodzinom na obszarach dawnych Kresów Wschodnich, tj. Litwie i Białorusi.

W ramach naszych działań planowanych na 2023 rok, skoncentrowaliśmy się na zakupie produktów pielęgnacyjnych dla osób obłożnie chorych i starszych. Nasza pomoc obejmowała materace przeciwodleżynowe, pieluchy dla dorosłych i dzieci, podkłady higieniczne, chusteczki pielęgnacyjne Semi, kremy przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne oraz leki bez recepty, takie jak przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na obniżenie ciśnienia, witaminy, itp.

Podejmując starania o rzeczywiste zaspokojenie potrzeb naszych Rodaków, skorzystaliśmy z bieżących informacji dostarczanych przez członków naszych partnerskich organizacji na Litwie i Białorusi. Ta dynamiczna wymiana informacji pozwoliła nam szybko reagować na zmieniające się potrzeby i oferować realne wsparcie w trudnych sytuacjach chorobowych, które często się przedłużały.

Warto podkreślić, że nasze plany zakładały także udzielanie zapomóg finansowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki tym środkom, udzielanym w ramach projektu, mogliśmy przynieść ulgę potrzebującym, zwłaszcza tym, którzy borykali się z ekonomicznymi trudnościami.

Również w roku 2023 skupiliśmy się na sprawnej logistyce dostaw i przekazywania sprzętu oraz zapomóg. Współpraca z polskimi służbami dyplomatycznymi oraz lokalnymi koordynatorami naszej organizacji (liderami zespołów wolontariackich „Płomyk”) była kluczowa. W przypadku zniesienia ograniczeń granicznych, członkowie Stowarzyszenia angażowali się osobiście w przetransportowanie pomocy, zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności i korzystając z artykułów ochrony osobistej.

Naszym priorytetem było zadbanie o najbardziej potrzebujących, zwłaszcza tych, którzy zamieszkują wsi i małe ośrodki miejskie, gdzie dostępność artykułów ochronnych bywa trudniejsza. Chcieliśmy w ten sposób wspomagać tych „cichych bohaterów”, którzy zasłużyli dla swej Ojczyzny.

Podsumowując, rok 2023 był kolejnym okresem pełnym wyzwań, ale również sukcesów dla projektu „Polacy Kresowym Rodakom”. Dzięki współpracy z partnerami, zaangażowaniu wolontariuszy i wsparciu społeczności, udało nam się skutecznie kontynuować naszą misję humanitarną i dotrzeć z pomocą do tych, którzy jej najbardziej potrzebowali.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Udostępnij ten Artykuł