XXXI Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Augustów 16 – 20 czerwca 2016 roku

8 min czytania

20160618_131428

XXXI Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej odbył się w Augustowie w dniach 16 – 20 czerwca 2016 roku.

Współorganizatorem XXXI Międzynarodowego Zjazdu Łagierników był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”, Urząd Miasta Kobyłka, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Gminy Augustów.

Patronat honorowy objął Robert Roguski – burmistrz miasta Kobyłka.

Partnerzy organizatorów Zjazdu w Augustowie: Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Fundacja Banku PKO BP, Augustowskie Placówki Kultury, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie, Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Sejnach.

Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dnia 16 czerwca 2016 roku ok. godz. 11.00 z Warszawy  specjalnym autokarem wyjechała grupa kombatantów zdążająca do Augustowa na coroczny, już XXXI Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Zakwaterowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, w Oficerskim Yacht Clubie „Pacyfik” nad pięknym jeziorem Białym.

Po przyjeździe i po obiedzie oraz krótkim odpoczynku spotkaliśmy się w pawilonie nad jeziorem z grupą kombatantów, którzy przyjechali zza wschodniej granicy – z Litwy i z Białorusi Przyjechał też chór dziewcząt z polskich rodzin z Mińska Białoruskiego, chór „Tęcza”. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Pan Artur Kondrat serdecznie powitał wszystkich przybyłych. Czas radosnego spotkania umilił nam koncert pieśni patriotycznych  i  ludowych w wykonaniu Pana Wojciecha Bardowskiego i chóru z Mińska.

W kolejnym dniu przed południem tj. w piątek 17 czerwca, spotkaliśmy  się z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego  im. Polonii  i Polaków na Świecie w Augustowie. Serdecznie powitała nas Pani mgr Barbara Koronkiewicz – Dyrektor  Liceum, głos zabrał Pan Artur Kondrat, Pani Prezes Honorowa Stefania Szantyr Powolna i Pani Weronika Sebastianowicz. Na terenie Liceum znajduje się Dąb Pamięci poświęcony ofiarom wojny i pomnik ku czci ofiar Katynia – w miejscach upamiętnień złożono kwiaty i zapalono znicze.

Następnie odwiedziliśmy i modliliśmy się w Sokółce, w miejscu cudownego zdarzenia Eucharystycznego jakim było przemienienie się konsekrowanej Hostii we fragment tkanki serca Pana Jezusa znajdującej się w Kolegiacie św. Antoniego.

Przed pomnikiem Armii Krajowej, znajdującym się przy Kolegiacie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Po południu o godz. 16.00 rozpoczęły się uroczystości inaugurujące obrady XXXI Zjazdu Łagierników. Prezes Artur Kondrat serdecznie powitał przybyłych kombatantów oraz gości: przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, poczty sztandarowe, reprezentantów zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń, młodzież. Odczytane zostały okolicznościowe listy,   skierowane do uczestników Zjazdu: od Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego, którego reprezentowała Pani Senator Małgorzata Kopiczko, list  od posła Rzeczypospolitej  Polskiej – Jarosława  Zielińskiego, list od Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytał płk. Zbigniew Krzywosz, list od Ministra Antoniego Macierewicza odczytał płk. Ryszard Najczuk i list od Burmistrza Augustowa.

Wręczone zostały awanse na wyższy stopień wojskowy:

 • pani major Stefanii Szantyr-Powolnej na stopień podpułkownika,
 • pani kapitan Stanisławie Kociełowicz na stopień majora.

 

Medalem „Pro Memoria” uhonorowani zostali pani Barbara Podlewska i Marek Wierzbicki.

Osobom  szczególnie zasłużonym dla działalności na rzecz weteranów, żołnierzy niezłomnych – za zasługi na rzecz zachowania etosu Armii Krajowej  – zostały wręczone pamiątkowe ryngrafy. Otrzymali je :

 • Jan  Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – odebrał pan płk Zbigniew Krzywosz,
 • Mjr Weronika Sebastianowicz,
 • Robert Roguski – burmistrz gminy Kobyłka.

Medale pamiątkowe „Za  zasługi na rzecz zachowania etosu Armii Krajowej” otrzymali:

 • ppłk Stefania Szantyr- Powolna,
 • kpt. Natalia Zarzycka,
 • mjr Stanisława Koviełowicz,
 • por. Jadwiga Żuk,
 • por. Alfons Rodziewicz (odebrała mjr Weronika Sebastianowicz),
 • por. Franciszek Szamrej,
 • por. Józef Nowik,
 • por. Edward Akuszewicz,
 • por. Alfred Szota,
 • por. Walenty Makuch,
 • kpt. Lech Rudziński,
 • płk. Krzysztof Gawęda,
 • Małgorzata Głębicka,
 • Monika Brzezińska,
 • Mieczysław Jaśkiewicz,
 • Beata Sobota.

Eugeniusz Simson  –  Wójt Senior Gminy Augustów i mgr Karol Czarniecki  – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Muzeum Armii Krajowej w Janówce wręczyli uczestnikom Zjazdu medale „Skazanych na cierpienie i zapomnienie w łagrach sowieckich”, przyznane w ramach wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem  – za działalność na rzecz etosu i tradycji Armii Krajowej. Medale otrzymali:

 • kpt. Jan Mackiewicz,
 • kpt. Stanisław Radziewicz,
 • Wiesław Piątek,
 • Mieczysław Jaśkiewicz.

 

Kolejne  chwile  to  część artystyczna:  wystąpił chór „Tęcza” z Mińska  pod dyrekcją Pani Tatiany Wołoszyny oraz zespół młodzieży  z Augustowa w pięknych układach tanecznych.

Sobota 18 czerwca od godz. 10.00 to obrady członków Stowarzyszenia Łagierników – 30 osób. Sprawozdanie z pracy Zarządu przedstawił Prezes Pan Artur Kondrat, omówił inicjatywy, udział kombatantów w uroczystościach rocznicowych i pożegnaniach tych, którzy odeszli na wieczną wartę, prace związane z przygotowaniem Zjazdu, pomoc osobom potrzebującym. A także działalność edukacyjną, publicystyczną, gromadzenie wspomnień, pamiątek. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Barbara Pieniek – Skarbnik Stowarzyszenia. Zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wymieniono uwagi   i propozycje dalszych prac, zgłoszono propozycje zmian w Statucie i zmian w składzie osobowym Zarządu i komisji. Zarząd uzyskał absolutorium głosami wszystkich zebranych, za zaufanie podziękował Pan Prezes Artur Kondrat.

Po obiedzie uczestnicy Zjazdu   złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem w Augustowie poświęconym „Pamięci Żołnierzy Polski Podziemnej poległym na Kresach II Rzeczypospolitej w walce z sowieckim zniewoleniem w lata 1944 – 1954”. W otoczeniu pomnika znajdują się liczne tablice z nazwiskami, w tym z nazwiskiem brata Pani Weroniki Sebastianowicz.

Następnie miała miejsce wizyta uczestników Zjazdu w Państwowej Szkole Muzycznej w Augustowie, gdzie młodzież przygotowała wzruszający program artystyczny. Wystąpił też chór „Tęcza” z Mińska.

Wieczorem uczestnicy Zjazdu i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym balu, który rozpoczął się polonezem, ciesząc się swoją obecnością, zacieśniając więzi przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Niedziela 19 czerwca obfitowała w kolejne piękne spotkania w ciekawych miejscach. Msza św. odbyła się w uroczym drewnianym kościółku w Kopisku. Przy pomniku poświęconym Armii Krajowej złożono kwiaty i zapalono znicze. W przykościelnym ogrodzie przy zapalonym ognisku, harcerze zaśpiewali dla kombatantów kilka pieśni patriotycznych.

Kolejnym   ważnym miejscem odwiedzonym tego dnia, była Suchowola, gdzie w miejscowym kościele został ochrzczony błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko i gdzie znajduje  się Izba Pamięci z licznymi pamiątkami i zdjęciami Błogosławionego. Zebranych w kościele pozdrowiła siostra Ks. Jerzego Popiełuszki, Pani Maria.

Po obiedzie w pobliskiej restauracji „Poniatowska”powróciliśmy do Yacht Clubu w Augustowie powoli szykując się do powrotów do domów. Pożegnaniom i serdecznościom nie było końca, każdy życzył sobie i innym radosnego spotkania  za rok w tym samym składzie.

W poniedziałek 20 czerwca po kolejnych serdecznościach i uściskach kolejne grupy rozjeżdżały się w różnych kierunkach w Kraju i za granicą.

Opr.: BB

 

Listy okolicznościowe

 

Udostępnij ten Artykuł