XXXIV Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy AK – Pułtusk, 30.05-02.06.2019 r.

5 min czytania

W dniu 30 maja z różnych części Kresów II Rzeczypospolitej oraz różnych zakątków Polski do Pułtuska przybywali Kombatanci oraz zaproszeni goście na XXXIV Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Najważniejszy Dzień Zjazdu rozpoczął się mszą świętą w Bazylice Zwiastowania NMP w Pułtusku. Nabożeństwo sprawowane było w intencji Ojczyzny, zmarłych i żyjących Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz ich rodzin.

Kolejnym punktem Zjazdu była uroczysta inauguracja XXXIV Zjazdu , na którą przybył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz liczne delegacje samorządowe. Gościem honorowym Zjazdu była Marszałek Senatu Pani Maria Koc.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem polskiego hymnu oraz Hymnu Łagierników. Następnie delegacja Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zapaliła znicz pamięci. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej odczytał nazwiska Łagierników, którzy od ostatniego Zjazdu odeszli na wieczną wartę.

W słowach skierowanych do Kombatantów Szef Urzędu ds. Kombatantów dziękował Łagiernikom za ich trud i poświęcenie, abyśmy MY mogli żyć w wolnej i suwerennej Polsce. Pani Marszałek Maria Koc zwróciła się do młodzieży z apelem, aby brali za wzór Żołnierzy Armii Krajowej, którzy swym heroizmem, uporem i niezłomnością walczyli o wolną Polskę. Odczytane zostały także listy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu RP Marka Kuchcińskiego oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Szczególnym wydarzeniem podczas Zjazdu było odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe Łagierników Żołnierzy AK. Decyzją Ministra Mariusza Błaszczaka na stopień majora został awansowany Pan Franciszek Chrostowski oraz na stopień podpułkownika Pani Stanisława Kociełowicz.

Za działalność na rzecz etosu Armii Krajowej Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Bono Poloniae odznaczył Prezesa Stowarzyszenia – Pana Artura Kondrata.
Następnie Medale Pro Patria z rąk Ministra Kasprzyka otrzymali:

 • Irena Biernacka
 • Krzysztof Hoffmann
 • Agnieszka Kaczyńska
 • Jolanta Murawska
 • Grzegorz Sośnicki
 • Grzegorz Sul
 • Piotr Wiktorski

 

Podczas Zjazdu przyznano:

 • Ryngrafy Pamięci Walk i Męczeństwa Łagierników Żołnierzy AK za zasługi na rzecz zachowania etosu Armii Krajowej i służbę dla Ojczyzny – otrzymali je Pani Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, sędzia Bogusław Nizieński oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK – Pan mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski.
 • Odznaczenia naszego Stowarzyszenia – Złote i Srebrne Kresowe Krzyże Pamięci za zasługi na rzecz działalności i pamięci o Kresach Wschodnich oraz
 • Dyplomy Uznania przyznane przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz propagowania wiedzy historycznej o Armii Krajowej.

Na zakończenie uroczystości zebrani mogli obejrzeć film o wydarzeniach zrealizowanych przez naszą organizację od ostatniego Zjazdu, a także dowiedzieć się o prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz partnerską Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” projektach edukacyjnych, archiwalnych i naukowych.

Niezwykle wzruszającym momentem było odśpiewanie przez młodzież uczestniczącą w Zjeździe z Polski, Litwy i Białorusi „Hymnu” skomponowanego przez Pana Macieja Wróblewskiego oraz odtworzone zebranym podziękowania nagrane przez dzieci polskie z Białorusi za przywożone, co roku paczki dla ich rodzin. Pani Monika Brzezińska Dyrektor ds. Pomocy Polakom na Wschodzie podsumowała działalność charytatywną Stowarzyszenia i ostatni projekt dla dzieci „Kresowy Dzień Dziecka”

Zwieńczeniem artystycznym wydarzeń dnia inauguracji Zjazdu był wieczorny koncert Anny Przybysz z orkiestrą „Ordonka Palace” pt. „Ku wolności unosił nas śpiew”.

Kolejne dni Zjazdu obfitowały w spotkania z młodzieżą, która mogła posłuchać wspomnień Łagierników i Sybiraków. W Zjeździe uczestniczyli, bowiem Żołnierze AK Łagiernicy z Polski, Białorusi i Litwy, polscy Sybiracy z Litwy i Białorusi, rodacy z Litwy. Dzięki występom artystów w szczególności artystów z Ukrainy Zjazd przejdzie do historii, jako wyjątkowy pod względem artystycznym. Zjazd uświetnił również swym występem Maciej Wróblewski.

Zjazd zakończyły gorące pożegnania uczestników w niedzielę 02.06.2019 r. z wiarą na spotkanie się w tym samym gronie już za rok.

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania:

 • Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za objęcie swym Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania przez Polskę niepodległości XXXIV Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK.
 • Senatowi RP, Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji Energa i Fundacji PKO BP za wsparcie finansowe Zjazdu.
 • Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie finansowe organizacji koncertu orkiestry Ordonka Palace „Ku wolności unosił nas śpiew” na Zamku w Pułtusku.
 • Partnerom Zjazdu – Stowarzyszeniu „Solidarność Walcząca”, Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, Związkowi Polaków na Białorusi, Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi za pomoc w organizacji Zjazdu
 • Mediom – Polskiej Agencji Prasowej, Polskiemu Radiu RDC, TVP Polonia, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia za objęcie Zjazdu swymi patronatami medialnymi.

 

Udostępnij ten Artykuł