XXXIV Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy AK

3 min czytania

W dniach 31.05-02.06.2019 r. odbędzie się 34 Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczysta inauguracja Zjazdu rozpocznie się 31 maja o godz. 12.00 na Zamku w Pułtusku. To ważne dla środowisk kombatanckich wydarzenie Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorem Zjazdu jest Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK – organizacja kombatancka zrzeszająca od końca lat 80-tych XX w. żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli w czasie i po II
wojnie światowej o niezawisłość Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich II RP. Aresztowani przez Sowietów za swą służbę w AK odbyli wieloletnie kary najcięższych sowieckich łagrów, by powrócić na teren powojennej Polski dopiero w latach 1957-58. Niektórym nie dane było wyjechać do Ojczyzny. Pozostali na dawnych Kresach Wschodnich II RP, szerząc polskość i dbając o miejsca pamięci narodowej, mimo szykan i niechęci miejscowych władz. Pomimo wieku, chorób i różnych przeszkód przybędą na swój Zjazd z najdalszych zakątków II Rzeczypospolitej.

To już 34 organizowany przez Stowarzyszenie Zjazd. Weźmie w nim udział ponad 120 uczestników, kombatantów Łagierników – żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ich rodziny, polscy Sybiracy z Litwy i Białorusi, rodacy z Ukrainy, a także polska młodzież z Kraju i Kresów (Białorusi, Litwy) oraz wolontariusze wspomagający Stowarzyszenie w działalności statutowej m.in. w opiece nad Kombatantami. W inauguracji Zjazdu wezmą również udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, współpracujących ze Stowarzyszeniem organizacji kombatanckich i pozarządowych.

Zjazd jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku dla Kombatantów – Łagierników. Zebrani na Zjeździe wyrośli z tych samych pułków i brygad kresowych AK co „Łupaszka” czy „Inka”.
Aresztowanie, poddanie strasznym śledztwom, a następnie wieloletnie wyroki przymusowej pracy w sowieckim łagrze odcisnęły swe piętno na każdym z nich. Pomimo tragicznych przeżyć mieli i mają w sercu ogromną miłość do Ojczyzny i głęboki patriotyzm, który z radością przekazują młodym. To na ich zaproszenie w Zjeździe uczestniczyć będzie młodzież z Polski i z dawnych Kresów Wschodnich II RP. To pod ich egidą młodzi ludzie będą brali udział 1 czerwca w „terenowej grze patriotycznej”.

Organizacja Zjazdu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Fundacji PKO BP i Fundacji Energa. Partnerami
Zjazdu są Instytut Pamięci Narodowej, Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” oraz Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi.

Patronat medialny : Polska Agencja Prasowa, TVP Polonia, Polskie Radio RDC, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia.

Kresowi Żołnierze Niezłomni zasługują na pamięć całego społeczeństwa. Chętnych do bliższego poznania ich losów zapraszamy na stronę Stowarzyszenia : armiakrajowa-lagiernicy.pl i do odwiedzenia znajdującej się na stronie elektronicznej „Bazy Łagierników Żołnierzy AK” – https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/

Udostępnij ten Artykuł