Bądźmy ich godni…

4 min czytania

9 maja b.r. Szkoła Podstawowa w Janówce obchodziła 17 rocznicę nadania imienia Armii Krajowej.

Uroczystość poprzedziły lekcje muzealne w Izbie Pamięci – Muzeum AK  w Janówce, umożliwiające uczniom pogłębienie wiedzy o patronie szkoły.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele Zwiastowania NMP w Janówce odprawioną przez ks. proboszcza Wacława Iżbickiego. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe: Sztandar Stowarzyszenia „Łagierników”  Żołnierzy Armii Krajowej, Sztandar Ogólnopolskiego Związku Armii Krajowej, Sztandar Światowego Związku Armii Krajowej „Okręg Poleski”, Sztandar Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce, Sztandar Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: zaproszeni goście: prezes Zarządu Oddziału ZIW RP w Opolu – por. W. Tracz; członek Zarządu Głównego ZIW RP w Warszawie i prezes ZIW RP w Opolu – ppłk  W. Gawdyna; prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Białymstoku – kpt. W. Kiljanka;  prezes Stowarzyszenia „Łagierników” Żołnierzy AK – mec. A. Siedlecki, członkowie Stowarzyszenia „Łagierników” Żołnierzy AK – K.Alwasta, A. Kondrat, C. Polanowicz, J.Szymkowicz i S. Turowski; skarbnik Światowego Związku Żołnieży AK „Okręg Poleski” – R.Jarząbek; syn C.Mickiewicza prezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK – A.Mickiewicz; członek Stowarzyszenia Sybiraków Koło w Augustowie – H.Jankowska; pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku – A.Muczyński; Burmistrz Rajgrodu –  Cz.Karpiński; dyrektor Kompleksu Hotelowego LOGOS w Augustowie – dr A.Gryguć; dyrektor Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce – W.Okrągła; Wójt Gminy Augustów – Z.Buksiński; były Wójt  Gminy Augustów – E.Simson, przedstawiciele Urzędu Gminy Augustów oraz Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów.

W dalszej części uroczystości zasłużone osoby zostały odznaczone medalami, które wręczył ppłk  Władysław Gawdyn, por. Władysław Tracz i kpt. Waldemar Kiljanek.

Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku pomordowanych podczas okupacji mieszkańców wsi Janówka.

Kolejnym punktem programu był montaż słowno- muzyczny „Bądźmy ich godni…” w wykonaniu uczniów kl. IV- VI ze Szkoły Podstawowej w Janówce przygotowany przez mgr D.Gromak, mgr J. Pożarowską i mgr M.Mral. Występom uczniów towarzyszyły obrazy i filmy z historii Polski podkreślające rolę Armii Krajowej dla losów naszego kraju.

Część artystyczną prowadził ucz. klasy VI Szymon Pietruliński. Wśród młodych artystów wystąpili: E.Wiszniewska, P.Ryszkiewicz, K.Szyperek, I.Wiśniewska, W.Bartoszewicz, D.Żukowski, E.Bejlik, J.Kuryło, M.Niedźwiecki, K.Kamińska, M.Toczyłowska, A.Zawadzka, U.Ostaszewska, A.Kuryło, A.Namiotko, P.Kamińska.

 

         Wszystkich zebranych wzruszył występ Damiana Kamińskiego, który przepięknie wykonał pieśń „Warszawo ma”.

         Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Muzeum AK, po którym oprowadził dyrektor szkoły mgr Karol Czarniecki. 

         Była to kolejna piękna lekcja historii i patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, szacunku do historii, pamięci o tych, którym przyświecało hasło „Bóg, honor, Ojczyzna”.

 Dorota Gromak, Joanna Pożarowska, Małgorzata Mral

 

 

________________________________________________________

Odznaczenia

Złoty Krzyż Obrońców Kresów Wschodnich II RP za walkę w Wojsku Polskim i armiach sojuszniczych, partyzantce, konspiracji, za cierpienia w więzieniach, obozach zagłady i wywiezionych do Kazachstanu i na Syberię oraz za działalność na chwałę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej:Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „ Okręg Poleski”,Buksiński Zbigniew Tadeusz, Czarniecki Karol, Grygielewicz Wacław, Gryguć Andrzej, Ks. Iżbicki Wacław, Karpiński Czesław, Jarząbek Regina, Mickiewicz Cezary, Milanowska Lucyna Ordowski Jan, Sebastianowicz Weronika, Siedlecki Andrzej, Simson Eugeniusz franciszek Spiechowicz Mirosław, Szan, tyr – Powolna Stefania, Szymkowicz Jan, Zarzecka Natalia, Żerko Edward.

Srebrny Krzyż Obrońców Kresów Wschodnich II RP za walkę w Wojsku Polskim i armiach sojuszniczych, partyzantce, konspiracji, za cierpienia w więzieniach, obozach zagłady i wywiezionych do Kazachstanu i na Syberię oraz za działalność na chwałę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej: Gromak Dorota, Kondrat Artur, Polanowicz Cecylia, Turowski Stanisław.

 

 

 

Udostępnij ten Artykuł