Wyjazd na Białoruś – rocznica powstania Armii Krajowej i pierwszych wywózek na Sybir – relacja

2 min czytania

W dniach 9-10 lutego 2019 r. delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przebywała na Kresach. W sobotę 9 lutego odbyło się odsłonięcie pomnika nagrobnego Eugenii Myszkówny (ps. „Gienka”) we wsi Nadzieja koło Krupowa. Strzelec Eugenia Myszkówna była sanitariuszką oddziału przybocznego komendanta Podokręgu AK Nowogródek ppłk Macieja Kalenkiewicza (ps. „Kotwicz”). Była jedyną kobietą, która poległa wraz z 31 żołnierzami i oficerami AK (w tym komendantem) w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r. Jej ciało zostało po śmierci zabrane przez rodzinę, stąd nie jest pochowana wraz z towarzyszami broni na cmentarzu pod Surkontami – miejscu pamięci narodowej. Pomnik został urządzony przez Fundację Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Światowy Związek Armii Krajowej oddział Nowogródzki przy wsparciu finansowym Instytutu Pamięci Narodowej i dr Kazimierza Krajewskiego.

Następnie Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oddał hołd i pożegnał długoletnią działaczkę Stowarzyszenia, łączniczkę Armii Krajowej ppor. Annę Surowicz zmarłą 29.01.2019 r., odwiedzając jej grób na cmentarzu w Lidzie. Tu także odwiedziliśmy oddając hołd oraz zapaliliśmy znicze pamięci na grobach innych pochowanych żołnierzy Armii Krajowej.

10 lutego w Lidzie odbyły się uroczystości upamiętniające 79 rocznicę pierwszych wywózek na Sybir oraz 77 rocznicę powstania Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Sybiraków oraz Żołnierzy Armii Krajowej. Podniosłą atmosferę mszy świętej wprowadzili harcerze, którzy wnieśli uroczyście sztandar Sybiraków. Wiele osób uczestniczących w mszy świętej nie kryło wzruszenia, widząc poczet sztandarowy i polskich harcerzy. Po mszy świętej odbyła się patriotyczna akademia w wykonaniu młodzieży. Na uroczystości Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej – Artur Kondrat oraz Prezes Związku Polaków na Białorusi – Andżelika Borys wręczyli pamiątkowe statuetki Żołnierzom Armii Krajowej i zasłużonym Sybirakom. Wszyscy Sybiracy i Kombatanci otrzymali listy z podziękowaniem za swoją postawę i krzewienie polskości na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Uroczystości zostało zorganizowane przez Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”.

Udostępnij ten Artykuł