Obchody 80 rocznicy przekształcenia ZWZ w Armię Krajową (14.02.2022 r.)

2 min czytania

W dniu 14.02.2022 r. w Warszawie o godz. 10.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Delegacja naszego Stowarzyszenia na czele z Prezesem Arturem Kondratem wraz z pocztem sztandarowym naszej organizacji, a także Prezes Wileńsko-Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK dr Kazimierz Krajewski, kombatanci na czele z Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Panią Teresą Stanek, przedstawiciele organizacji i władz państwowych, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, młodzież zebrali się pod Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Złożone zostały wiązanki kwiatów, oddany hołd dowódcy AK.

Następnie uczestnicy przeszli na dalszą część uroczystości pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy siedzibie polskiego parlamentu.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która uważana jest za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej.

Kresowi Żołnierze Niezłomni, żołnierze różnych okręgów AK represjonowani po roku 1944 przez Sowietów – członkowie naszego Stowarzyszenia współtworzyli to wielkie dziedzictwo. Mieli swój wielki wkład w walkę w czasie i po II wojnie światowej o niezawisłość Rzeczypospolitej.

W wyjątkowym dniu 80 rocznicy wydania rozkazu Naczelnego Wodza – gen. Władysława Sikorskiego o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej w jednolitą organizację zbrojną – Armię Krajową, która miała scalić konspiracyjne struktury podziemia pod jedną komendą do wspólnej walki o wolną Polskę młodsi wiekiem członkowie Stowarzyszenia, członkowie rodzin żołnierzy AK Łagierników dziękują Wam drodzy kombatanci za Waszą ofiarną służbę.

Cześć Ich pamięci !

Zarząd Stowarzyszenia

Pragniemy bardzo podziękować uczniom klas mundurowych I LO PUL w Wołominie za pomoc w wystawieniu pocztu sztandarowego Stowarzyszenia na ww. uroczystościach.

Udostępnij ten Artykuł