Piknik historyczny „ZwyciężyliśMY” i uroczystości rocznicowe z okazji 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę 17.09.2021 r., Wołomin

4 min czytania

W dniu 17.09.2021 r. nasze Stowarzyszenie wraz z Fundacją Polska360 zrealizowało w Wołominie piknik historyczny „ZwyciężyliśMY”. Warsztaty historyczne, konkursy i stoiska rekonstruktorów, występy artystyczne młodzieży oraz koncert barda Macieja Wróblewskiego przybliżyły młodzieży licealnej wysiłek społeczeństwa polskiego z różnych regionów Kraju w latach 1918-1921 dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Wspominaliśmy wspólnie Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie, walki o Lwów oraz wojnę polsko-bolszewicką 1920 r. Każdy z tych zrywów narodowych nie byłby możliwy bez wysiłku całego społeczeństwa. Polaków z dotychczasowych trzech zaborów, przepojonych jednak patriotyzmem i duchem walki o odzyskanie niepodległości Ojczyzny. Interesujące stoiska rekonstruktorów – Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich oraz Grupy Historycznej „Niepodległość”, a także naszego Stowarzyszenia i Fundacji Polska360 zachęciły młodzież licealną do zadawania dociekliwych pytań, a także poznania wydarzeń również z II wojny światowej, której uczestnikami byli ochotnicy z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości i ich dzieci. W trakcie pikniku prezentowana była także wystawa plenerowa Fundacji Polska360 „Cud nad Wisłą – Bitwa Warszawska – Operacja Niemeńska 1920 r.” powstała z okazji stulecia zwycięstw wojsk polskich w roku 1920. Aktywny udział młodzieży w konkursach historycznych podsumowany został rozdaniem nagród dla najlepszych od Fundacji Polska360 oraz partnera wydarzenia – Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Zwieńczeniem tego interesującego dnia była uroczystość zrealizowana przez Stowarzyszenie i Fundację Polska360 wraz ze Starostwem Powiatowym w Wołominie z okazji 82 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Sybiracy, Łagiernicy oraz kombatanci. Poczty sztandarowe wystawione przez poszczególne organizacje kombatanckie wystawili kadeci I LO PUL z Wołomina.

W trakcie tej podniosłej uroczystości odznaczenia państwowe z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wręczył Sybirakom wicewojewoda mazowiecki – Pan Sylwester Dąbrowski wraz ze Starostą Wołomińskim – Adamem Lubiakiem. Goście honorowi naszego Stowarzyszenia otrzymali pamiątkowe ryngrafy za ich zaangażowanie na rzecz upowszechniania wiedzy o żołnierzach AK – łagiernikach i innych ofiarach represji sowieckich. Wręczył je Prezes Stowarzyszenia – Pan Artur Kondrat wraz z Panem Starostą i Panem Wojewodą. Prezes Honorowa Związku Sybiraków Oddział Wołomin – Pani Maria Sobolewska wręczyła Panu Staroście – Adamowi Lubiakowi w imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków „Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Związku” .

W trakcie uroczystości wspomnieniami o tragicznych przeżyciach pod okupacją sowiecką i dalszych losach rodzin polskich podzielili się m.in. Pani Maria Sobolewska, Pani Irena Biernacka (członek Zarządu Związku Polaków na Białorusi oraz Prezes Oddziału ZPB w Lidzie), a także Pani Teresa Berezowska, Prezes Rady Polonii Świata z Kanady, w liście wystosowanym z okazji uroczystości do uczestników wydarzenia.

Na zakończenie pikniku historycznego „ZwyciężyliśMY” oraz uroczystości rocznicowych 17.09.2021 r. wystąpili młodzi wykonawcy– uczniowie 1 LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie (należący do Międzyszkolnego Klubu Historycznego Żołnierzy AK Ziemi Radzymińskiej), prezentując zebranym utwory patriotyczne: Gabriela Kalinowska, Szymon Wolak, Martyna Jeziórska, Maciej Pałdyna, Anna Oreszczuk.

Bardzo dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Wołominie oraz Powiatowemu Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie za współorganizację wraz ze Stowarzyszeniem tej ważnej dla Sybiraków i kombatantów rocznicy.

Kadetom z I LO PUL w Wołominie dziękujemy za wystawienie pocztów sztandarowych.

Zespołowi Fundacji Polska360 dziękujemy za organizację interesującego wydarzenia edukacyjnego – pikniku historycznego „ZwyciężyliśMY”.

 

Udostępnij ten Artykuł