Centralny Portal Kresowych Żołnierzy Niezłomnych

4 min czytania

W 2021 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało dawno planowany projekt portalu edukacyjnego poświęconego powojennym losom Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – żołnierzy AK, którzy po roku 1944 za swą służbę byli represjonowani przez Sowietów. Po aresztowaniach przez NKWD także na początku lat 50-tych byli skazywani na wieloletnie wyroki, które często do II połowy lat 50-tych odbywali w najcięższych łagrach na terenie ZSRR. Niestety mimo upływu lat ta historia dla szerokiego grona społeczeństwa polskiego i Polaków za granicą jest nadal zbyt mało znana. Stąd pragnąc tej sytuacji przeciwdziałać, idąc przy tym z duchem postępu technologicznego, Stowarzyszenie w mijającym roku zrealizowało dzięki dofinansowaniu z Funduszu Patriotycznego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego projekt pn. „Centralny Portal Kresowych Żołnierzy Niezłomnych”.

Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia portalu pod adresem www.lagiernicy.pl oraz upowszechniania wiedzy o nim wśród Państwa znajomych, w szczególności osób młodego pokolenia. Na portalu znalazły się:

– teksty historyczne przybliżające powojenne losy żołnierzy AK walczących na Kresach Wschodnich II RP w czasie i po II wojnie światowej – tych represjonowanych później przez Sowietów, ale także tych, którzy przeszli za tzw. linię Curzona do powojennej Polski i tu byli represjonowani przez komunistyczne Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

– opisy największych kompleksów łagiernych na terenie ZSRR, w których karę więzienia lub internowania odbywali żołnierze AK w latach 1944-1959

– wspomnienia Łagierników z czasów wojny oraz pobytów w łagrach

– biogramy wybranych Łagierników żołnierzy AK w oparciu o zbiory Stowarzyszenia i innych instytucji pielęgnujących pamięć o Kresowych Żołnierzach Niezłomnych.

Jednocześnie w trakcie realizacji tegorocznego projektu, pragnąc dotrzeć także ze słowem mówionym do jak najszerszego grona osób we współpracy z portalem dla i o Polonii Polska360.org zrealizowaliśmy w 2021 r. 3 webinary – wykłady/spotkania online poświęcone Kresowym Żołnierzom Niezłomnym. Serdecznie zapraszamy Państwa do ich obejrzenia:

  •  1) webinar „Iskierka” o Kolonii Wileńskiej – tu wszystko się zaczęło”

W dniach 77 rocznicy Operacji „Ostra Brama” Stowarzyszenie zrealizowało webinar z udziałem Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz (ps. „Iskierka”) – harcerki, żołnierza Szarych Szeregów Okręgu Wileńskiego AK, łagierniczki sowieckich obozów. Webinar został nagrany i transmitowany z miejsca urodzenia Pani Pułkownik – Kolonii Wileńskiej, miejsca walk AK w Operacji „Ostra Brama”, w której Pani Stanisława pełniła funkcję sanitariuszki. Wraz z naszym gościem widzowie mogli powrócić do lat przedwojennych i wojennych tych terenów, odwiedzić z bohaterką webinaru te wyjątkowe miejsca.

  • 2) webinar „Wywiad biograficzny z mjr Natalią Zarzycką – Prezes Honorową Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK”

Poprzez zrealizowany w ramach projektu webinar pragnęliśmy upowszechnić wśród szerokiego grona odbiorców losy Pani mjr Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej – żołnierza Okręgu Poleskiego AK, członka powojennego konspiracyjnego na Polesiu Związku Obrońców Wolności, wieloletniej więźniarki sowieckich łagrów Workuty, Komi ASSR, wieloletniej prezes (a obecnie Honorowej Prezes) Stowarzyszenia – organizacji kombatanckiej istniejącej od 1988 r.

  • webinar „Łagiernicy Żołnierze AK – ofiary represji sowieckich po roku 1944”

Zrealizowany przez historyka Tomasza Horsztyńskiego webinar przybliżył widzom temat represji wobec Polaków na terenie byłych Kresów Wschodnich II RP w latach 1944-1959, aresztowań i wywózek żołnierzy Armii Krajowej do łagrów „za drugiego Sowieta”. Przedstawione zostały także w jego trakcie sylwetki kilku, spośród tysięcy, Łagierników.

Zachęcamy i zapraszamy Państwa do obejrzenia webinarów i korzystania z zasobów stworzonego w ramach projektu portalu www.lagiernicy.pl materiałów archiwalnych i edukacyjnych.

Zarząd Stowarzyszenia

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

 

 

Udostępnij ten Artykuł