Portal Wileńsko-Nowogródzki – centralna baza żołnierzy AK.

3 min czytania

Z radością informujemy, że został stworzony portal prezentujący obszerne informacje o żołnierzach Armii Krajowej z Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego. Ten projekt powstał dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia oraz współpracy z partnerami i zaangażowaniem wolontariuszy. W ramach inicjatywy zebrano rozproszone materiały dotyczące działalności Armii Krajowej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Działania obejmujące zbieranie, digitalizację oraz opracowanie materiałów miały na celu zachowanie i udostępnienie bogatej historii żołnierzy AK z tego regionu. Tworząc portal, chcemy dostarczyć spójnej i łatwo dostępnej bazy danych, która pozwoli na zgłębienie wiedzy na temat bohaterskich działań żołnierzy w Okręgu Wileńsko-Nowogródzkim.

Portal ten stanowi nie tylko źródło informacji, ale także świadectwo poświęcenia wielu osób, które współpracowały przy zebraniu i opracowaniu materiałów. Dzięki temu przedsięwzięciu pragniemy przyczynić się do upamiętnienia żołnierzy AK i utrzymania ich pamięci na stałe w świadomości społecznej. Zachęcamy do odwiedzenia naszego portalu, gdzie można zgłębić historię bohaterów z Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego.

W ramach projektu zainicjowanego przez Stowarzyszenie, udało się skutecznie zrealizować kluczowe cele. Powstał internetowy portal edukacyjny, będący wirtualnym archiwum Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Portal ten pełni rolę platformy edukacyjnej, prezentując dorobek, historię i losy żołnierzy Armii Krajowej z tego obszaru, zarówno w okresie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu.

Dodatkowo, centralna baza danych, zawierająca informacje o żołnierzach AK, stanowi cenne źródło wiedzy dla badaczy i entuzjastów historii. Ta bazowa, skupiająca informacje na temat bohaterów z Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego, jest wartościowym źródłem wiedzy dla badaczy, edukatorów oraz wszystkich zainteresowanych historią tej ważnej jednostki z czasów II wojny światowej.

Całość przedsięwzięcia skupia się na zachowaniu i promowaniu dziedzictwa żołnierzy AK z Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego, a także na upowszechnianiu wiedzy na temat ich heroicznej walki. Portal, baza danych stanowią integralne elementy projektu, który ma na celu uhonorowanie i utrwalenie pamięci o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie dla wolności Ojczyzny.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie zdajemy sobie sprawę, jak kluczowa jest interakcja międzypokoleniowa. Portal nie tylko dostarcza wiedzy, ale także stwarza możliwość osobistego kontaktu, wymiany wspomnień i zadawania pytań. To miejsce, które otwiera młodzież na zrozumienie i poznanie polskiej historii najnowszej, a dla osób starszych stanowi okazję do kontaktu z innymi, dzielenia się wiedzą i przekazywania tradycji.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca w kompleksowy sposób przybliży ogółowi polskiego społeczeństwa historię niezwykle ważnej części Polskiej historii oraz losów Polaków. Działalność Armii Krajowej na Kresach Wschodnich II RP, prowadzona w trudnych warunkach, zasługuje na szczególne upamiętnienie i zrozumienie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

LINK DO PORTALU: https://bazazolnierzy-ak.pl

Udostępnij ten Artykuł