Portal „Okręg Wileński AK – pamięć na zawsze!”

3 min czytania

Po wielu latach starań Stowarzyszenie zrealizowało we współpracy z Okręgiem Wileńsko-Nowogródzkim Światowego Związku Armii Krajowej portal poświęcony historii powstania i działania Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK w czasie i po II wojnie światowej, a także działalności oddziałów wileńskich w podziemiu antykomunistycznym.

Zachęcamy Państwa do poznania historii Kresowych Żołnierzy Niezłomnych, którzy od pierwszych dni II wojny światowej zaangażowali się w działalność patriotyczną przeciw okupantom Polski. O bohaterach, którzy w swoim działaniu pełnym patriotyzmu i bezinteresowności płacili za swoje zaangażowanie ogromną cenę. Często swoim życiem udowadniali jak zachować tożsamość narodową i zasłużyli, aby pamięć o nich nie zaginęła. Wielu spośród nich niestety nie jest pamiętanych w skali społeczeństwa polskiego.

Nasz portal ma stanowić przypomnienie i upowszechnienie ich działalności i losów. Losów także tych powojennych – walki jako Żołnierze Wyklęci, a także ofiary polskiego i sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Wielu żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK, którzy byli więźniami sowieckich łagrów po roku 1944, było członkami naszej organizacji. Poprzez ten portal – wypełniony rzetelnymi historycznie artykułami, biogramami i rzadko publikowanymi wspomnieniami – chcemy przywrócić żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK, także tych którzy walczyli w Operacji „Ostra Brama”, zbiorowej pamięci.

Portal jest także ukoronowaniem wieloletniej, owocnej współpracy pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Okręgiem Wileńsko-Nowogródzkim Światowego Związku Żołnierzy AK. Prezentujemy w nim bogatą ikonografię pochodzącą z udostępnionych naszej organizacji kolekcji prywatnych Śp. Janusza Bohdanowicza ps. „Czortek” i obecnego Prezesa Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego ŚZŻAK, cenionego historyka – dr Kazimierza Krajewskiego. Ten ostatni jest także autorem większości tekstów i biogramów opracowanych na potrzeby portalu.

Bogata faktografia zawarta już na portalu „Okręg Wileński Armii Krajowej – Pamięć na zawsze!” będzie dalej uzupełniania o kolejne biogramy, teksty i ikonografię. Zachęcamy Państwa do udostępniania informacji o portalu. Przywróćmy razem żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK zbiorowej pamięci.

Osoby posiadające wspomnienia, dane biograficzne i ikonografię na temat żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK zachęcamy do kontaktu z nami i udostępnienia ich na potrzeby projektu z myślą o upowszechnieniu kolejnych osób – bohaterów walk na Wileńszczyźnie o niepodległość Polski ogółowi Polaków.

Portal wraz z powstałymi w jego ramach lekcjami historycznymi online dostępny jest pod adresem:

Wilno-zwzak.pl

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Instytutowi Myśli Dziedzictwa Narodowego im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusz Patriotyczny – „Wolność po polsku – edycja 2022”.

Zapraszamy do lektury.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK

Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Jana Paderewskiego w ramach programu Fundusz Patriotyczny „Wolność po polsku – edycja 2022”

Udostępnij ten Artykuł