Cześć i chwała bohaterom – żołnierzom Konspiracji Antykomunistycznej – wiernym Ojczyźnie i żołnierskiej przysiędze do końca.

11 min czytania

Wyjątkowo podniosłe były w tym roku w całym kraju obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach poświęconych Żołnierzom Wyklętym Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wykazało duże zaangażowanie i bardzo aktywny udział, ale nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego naszych działań przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Za udzielenie tej pomocy serdecznie dziękujemy.

Oddanie hołdu w dniach 28.02 – 1.03 – 2.03 2014 r. polskim bohaterom – Żołnierzom Wyklętym przez prosowieckie władze PRL.

logo_UDSKiORCieszy fakt, że Ci wspaniali, niezłomni żołnierze, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę z okupantem sowieckim i władzami PRL, zdrajcami sterowanymi z Moskwy znaleźli właściwe miejsce w historii narodu polskiego, że prawda historyczna o ich walkach i cierpieniach dociera do młodzieży polskiej.

Cieszy fakt, że znaczna część patriotycznego społeczeństwa odpowiedziała na apel i wzięła udział w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Cieszy fakt, że w uroczystościach coraz liczniej bierze udział młodzież polska spragniona prawdziwej wiedzy historycznej o niezłomnych rycerzach konspiracji antykomunistycznej.

Pragniemy przypomnieć, że podstawą działania podziemia antykomunistycznego był ostatni rozkaz Komendanta Armii Krajowej Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia 1945 r.

„Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego”.

Wykonując ten rozkaz Komendanta Armii Krajowej zamordowanego później na moskiewskiej „Łubiance” w wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1946 r. powstawały organizacje niepodległościowe walczące ze znienawidzonym bolszewickim systemem zniewolenia narodu polskiego. Już od 1943 r. okupant sowiecki realizował dalszy ciąg zbrodni katyńskiej na Kresach Rzeczypospolitej. Kolejno ginęli kresowi straceńcy w bitwach, katowniach NKWD i w łagrach syberyjskich. Wykonawcy zbrodni na bohaterach narodowych w PRL na dowódcy Kedywu AK – Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu”, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, mjr Hieronimie Dekutowskim, na kpt Gracjanie Frógu „Szczerbcu”, kpt Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu” i tysiącach innych Żołnierzy Wyklętych nigdy nie ponieśli kary. Nigdy nie ukarano sprawców zbrodni na bohaterach o rodowodzie akowskim, przywódcach IV Zarządu Głównego organizacji niepodległościowej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: płk Łukaszu Cieplińskim, mjr Adamie Lazarowiczu, mjr Marianie Kawalcu, kpt Franciszku Błażeju, kpt Józefie Batory, kpt Józefie Rzepce, por Karolu Chmielu, których zamordowano w dniu 1 marca 1951 r. strzałem w tył głowy po sowiecku, po katyńsku. Charakterystyka Żołnierzy Wyklętych zawiera się w treści wypowiedzi Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” skierowanej do władz komunistycznych PRL

„Nie jesteśmy żadną bandą jak nazywają wyrodni komunistyczni mieszkańcy Polski. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości”.

 

Realizacja zbrodni katyńskiej na elicie narodu polskiego trwała od wiosny 1940 r. do 1954 r.

 

I dzień uroczystości – sobota 1.03.2014 r.

O godz. 10:00 rozpoczęły się uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wieńce pamięci Żołnierzy Wyklętych złożyły delegacje:

– Sejmu,

– Senatu RP,

– Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak,

– Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 Jan Stanisław Ciechanowski

– przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej,

– przedstawiciele naczelnych urzędów państwowych.

Razem z Zarządem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK wieńce złożyły zaprzyjaźnione organizacje:

– delegaci Weteranów AK z Wilna i Stowarzyszenia Kombatantów z Wilna na czele z panem Edwardem Klonowskim,

– delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi na czele z panią kpt Weroniką Sebastianowicz,

– delegacja Związku Więźniów Komunizmu na czele z płk Tadeuszem Bieńkowiczem.

W uroczystościach pod patronatem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej  wzięły udział poczty sztandarowe i uczniowie w liczbie 96 osób z I, II, III i IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Gimnazjum w Kuźnicy Białostockiej, harcerze z Sokółki, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, Liceum w Sejnach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Rutkach k/Augustowa.

Po uroczystościach kombatanci z Litwy, Białorusi i Polski oraz uczniowie i harcerze pod patronatem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK wzięli udział w oddaniu hołdu i zapaleniu zniczy pod tablicą pamięci pomordowanych bohaterów narodowych pod murem więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej. Tu przywitał zebranych kombatantów i uczniów Burmistrz Dzielnicy Warszawa Mokotów. Następnie kombatanci i uczniowie udali się na Cmentarz Wojskowy Powązki, gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na tzw. Łączce”, gdzie zbrodniarze komunistyczni grzebali pomordowanych bohaterów narodowych.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki przedstawił licznie zebranym historię podziemia antykomunistycznego oraz metody okrucieństwa na Żołnierzach Wyklętych. Tego samego dnia uczestnicy obchodów pod patronatem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK udali się do Kuklówki Radziejowickiej, gdzie pod Muzeum Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich przy Kaplicy Łagierników przywitała kwiatami zebranych  dyrektor Muzeum pani Joanna Aleksandra Biniszewska. Razem z państwem Joanną Aleksandrą i Bogdanem Biniszewskimi witali przybyłych kombatantów i uczniów żyjący żołnierze AK z obwodu grodziskiego AK i pani Wójt Kuklówki Radziejowickiej. Wieczorem goście wzięli udział w pięknym koncercie międzynarodowej sławy śpiewaka operowego Romualda Tesarowicza.

Część młodzieży szkolnej wzięła udział przy ognisku polowym, a kombatanci i Zarząd Stowarzyszenia spędzali piękny czas przy kominku w Sali gościnnej Muzeum Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

 

Dzień II – niedziela 2 marca 2014 r.

Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych na warszawskim Bemowie u zbiegu ulic Pirenejskiej i Wrocławskiej. Przy pomniku stanęły poczty sztandarowe Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych organizacji niepodległościowych, poczet Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, poczty ze szkół: I, II, III i IV LO w Białymstoku, Kuźnica Białostocka, Sokółka, Rutki k/Augustowa, Sejny i Suwałki.

image00

W uroczystościach wziął udział Waldemar Kruszyński – prezes WIN, Jacek Dziuba – dyrektor Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, generał brygady Wiesław Grudziński- dowódca Garnizonu Warszawa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Łagierników na czele z prezesem Andrzejem Siedleckim, kpt Weroniką Sebastianowicz oraz Arturem Kondrat, a także gospodarz tego miejsca  burmistrz Jarosław Dąbrowski wraz z Zarządem Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy .

Po uroczystości poczty sztandarowe i uczestnicy udali się do Kościoła Matki Bożej Królowej Aniołów na Mszę Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych, którzy swoje życie oddali w ofierze dla Ojczyzny. Ksiądz proboszcz wygłosił piękną homilię poświęconą pamięci bohaterów narodowych. Po Mszy Świętej uczestnicy zgromadzenia udali się na spotkanie w podziemiach Kościoła, gdzie wzięło udział kilkunastu jeszcze żyjących żołnierzy ze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, żołnierze AK z Wilna, żołnierze AK z Białorusi – słynni żołnierze kresowi por. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, por. Jana Borysewicza „Krysi”, – Natalia Zarzycka z d. Odyńska ps.”Sfinks” żołnierz Związku Obrońców Wolności z Brześcia. Zgromadzeni obejrzeli piękny dokumentalny film „Weronika i jej chłopcy” opowiadający o obecnym życiu żołnierzy kresowych żyjących na Białorusi. Piękne przemówienie wygłosiła kpt Weronika Sebastianowicz – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Białorusi i pan płk Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”, który opowiedział przebieg słynnego zdobycia więzienia w Lidzie i odbicie 86 więźniów głównie z szeregów AK.    Na koniec uroczystości zespół artystyczny z Sejn wystąpił z pięknym programem – utworami o Armii Krajowej i jej żołnierzach.

 

III Dzień – 3 marca 2014 (poniedziałek)

Kombatanci ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Białorusi pod kierownictwem p. kpt Weroniki Sebastianowicz i członkowie Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK udali się do Wołomina, gdzie w Domu Kultury czekała licznie zgromadzona młodzież z miejscowych szkół, mieszkańcy Wołomina i okolic. Kierownictwo Domu Kultury uroczyście powitało przybyłych. Spotkanie rozpoczęło się Hymnem Łagierników, a następnie wyświetlono film „Weronika i jej chłopcy”. Przemówienia historyczne wygłosili Andrzej Siedlecki oraz kpt Weronika Sebastianowicz. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK podziękował p. Monice Brzezińskiej i wszystkim zaangażowanym w zbiórkę darów świątecznych dla żołnierzy AK i biednych rodzin polskich żyjących na Białorusi. Przedstawicielom szkół zaangażowanych w zbiórce Dar Serca dla Kresowian, przedstawicielom Domu Kultury w Wołominie  wręczone zostały dyplomy uznania.

Cieszy fakt dużego zaangażowania młodzieży, która poznając prawdę historyczną o bohaterach narodowych angażuje się w zbiórki darów dla żołnierzy AK żyjących w trudnych warunkach materialnych za wschodnią granica Polski

Po uroczystości w Domu Kultury w Wołominie kombatanci z Białorusi, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Kierownictwo Domu Kultury udali się na zaproszenie do Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Wołominie.

Wzruszeniom nie było końca kiedy dzieci w wieku 3-5 lat śpiewały piosenki, wygłaszały piękne wiersze w tym „Jaki znak Twój – orzeł biały”.

Każdy z kombatantów otrzymał plakietkę „Przyjaciel Przedszkola Jaś i Małgosia”, a pani Dyrektor wręczyła każdemu bluzę z napisem „Motocyklowy Rajd Katyński” z emblematem tego Stowarzyszenia.

Zarówno kombatanci jak i dzieci żegnając się mieli łzy w oczach.

Kombatanci zobowiązali się do przyjazdu do Przedszkola za rok.

 

Koordynatorem głównym uroczystości był Pan Artur Kondrat – wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

 

Prezes
Andrzej Siedlecki

 

Autorem zdjęć jest Stanisław Dudek.

Uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza

Uroczystość przy więzieniu na Rakowieckiej

Uroczystość na Powązkach

Uroczystość na Bemowie II dzień

 

 

 

 

Kolejna partia zdjęć.  Autor: Monika Brzezińska

DZIEŃ I

Uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza

Uroczystość przy więzieniu na Rakowieckiej

Uroczystość na Powązkach

Muzeum Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich przy Kaplicy Łagierników

DZIEŃ II

Uroczystość na Bemowie

DZIEŃ III

Domu Kultury w Wołominie oraz przedszkole

Udostępnij ten Artykuł