Gala Dobroczynności – Boże Narodzenie 2018 – RELACJA

4 min czytania

W dniu 20 grudnia ubiegłego roku odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, jak również podsumowanie działań związanych z akcją „Polacy Kresowym Rodakom”.

W tym roku gościliśmy wyjątkowych gości – Rodaków z Lidy na Białorusi z przewodniczącą oddziału lidzkiego ZPB –  Ireną Biernacką. Bardzo wszyscy byli wzruszeni, że Rodacy z Kresów mogli przyjechać na spotkanie i podzielić się ze wszystkimi opłatkiem oraz zaśpiewać wspólnie kolędy.

Pierwszym i bardzo podniosłym  punktem spotkania była nominacja na stopień podpułkownika pana Michała Helmuta Bauera.  Decyzję w tej sprawie odczytał w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka mjr Paweł Kamiński, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa Praga. Każda nominacja na wyższy stopień wojskowy naszych Kombatantów bardzo cieszy i jest wielkim wydarzeniem w naszym Stowarzyszeniu.

Po nominacji zabrał głos prezes Stowarzyszenia Łagierników Artur Kondrat . Po przywitaniu się z gośćmi podziękował obecnej na Gali pani mjr Stanisławie Kociełowicz ze Szczecina za jej zaangażowanie i energię, z jaką na co dzień wspiera Stowarzyszenie. Następnie przekazał podziękowania członkom  tzw. Drużyny Kresowej, członkom Stowarzyszenia, którzy biorą czynny udział w organizowaniu wszystkich uroczystości. Kombatantom, którzy stawiają się na każde zaproszenie. Wiceprezes Grażynie Korzeniewskiej – Złockiej. Barbarze Pieniek i Dominice Kołakowskiej za pilnowanie finansów i prowadzenie księgowości Stowarzyszenia. Magdalenie i Jackowi Barczakom za oprawę i prowadzenie uroczystości oraz Tomkowi Troszczyńskiemu i Lidii Dmoch za oprawę medialną i upamiętnianie naszych działań na zdjęciach i filmach. Za działalność edukacyjną Anecie i Krzysztofowi  Hoffmann i ich pracę z młodzieżą. Podziękowanie Prezes Kondrat skierował także do obecnego na Gali prezesa Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, Denisa Zwolnika i jego siostry Wiktorii, którzy aktywnie wspierają działania Stowarzyszenia. Podziękowania i życzenia świąteczne złożył też w imieniu pani pułkownik Stefani Szantyr – Powolny, która w tym roku nie uczestniczyła w Gali Dobroczynności ze względów zdrowotnych.

Kolejnymi mówcami byli wiceprezes mjr Stanisława Kociełowicz, wice prezes Grażyna Złocka- Korzeniewska oraz Dyr.ds. Organizacji Uroczystości i Pomocy Polakom na Wschodzie, Monika Brzezińska. W imieniu Związku Polaków na Białorusi i prezes Angeliki Borys życzenia świąteczne i noworoczne złożyła Irena Biernacka.

Pomiędzy przemówieniami całą uroczystość swym śpiewem uświetniali laureaci konkursu wokalnego pieśni patriotycznych I oraz II Festiwalu „Walczącym o Niepodległość” – , Weronika Zdzieborska i Michał Steciak. W ich wykonaniu usłyszeliśmy podczas Gali wiele kolęd.

Następnie zostały wręczone Dyplomy Uznania szkołom i organizacjom uczestniczącym w zbiórce na terenie Warszawy i Mazowsza.

Do wyróżnionych należą: Młodzieżowy Wolontariat Szkolno-Parafialny „Otwarte Serca” (dyplom odebrała Pani Magdalena Pomianowska), Liceum Ogólnokształcące PUL im. Eskadry Wołomin w Wołominie oraz Szkoła Podstawowa im Józefa Piłsudskiego nr 3 w Wołominie.

Dyplomy otrzymały radne Rady Dzielnicy Warszawa Praga Północ – Teresa Mioduszewska oraz Grażyna Szymańczuk oraz  Pani Wiesława Batko.

Dyplom Uznania w imieniu Hufca  OHP w Wołominie odebrała Pani Ewa Porycka, dyplom dla Solidarności Walczącej odebrał przewodniczący Okręgu Mazowieckiego tej organizacji – Pan Piotr Rzewuski oraz Jolanta Gorczyńska.

Wyrazy wdzięczności zostały skierowane przez Prezesa Stowarzyszenia Łagierników Artura Kondrata  również do dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Mazowiecki – Pana Ryszarda Madziara  za włączenie się Agencji w zbiórkę „Polacy Kresowym Rodakom”. Słowa podziękowania zostały też skierowane do Piotra Grzegorzewskiego za wyjazd z paczkami na Ukrainę.

Po złożeniu sobie życzeń i przełamaniu się opłatkiem oraz wspólnym odśpiewaniu kolęd Gala Dobroczynności zakończyła aktywną działalność Stowarzyszenia w minionym 2018 r.

Udostępnij ten Artykuł