I Konferencja Kresowa i Światowy Bal Polaków 10-11 .02.2018

7 min czytania

Światowy Bal Polaków  z inauguracją Światowej Akademii Prawa oraz

Obchody 76 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej i rocznicy  

utworzenia Dywersji Komendy Głównej AK

 

Styczeń bieżącego roku 2018 minął bez większych wydarzeń, ale nie dla Stowarzyszenia Łagierników, zarząd w tym czasie układał plan dotyczący uroczystości, w których będziemy brać udział i na jakim terenie działać.

Zjazd członków oraz koordynatorów Stowarzyszenia Łagierników zbiegł się ze zbliżającą się 76 rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 75 rocznicą utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Do Kuklówki Radziejowickiej w dniu 10 lutego przybyło  grono osób bezpośrednio zaangażowanych w działania kresowe.  Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Związku Polaków na  Białorusi z panią Ireną Biernacką – prezes ZPB w Lidzie na czele.  Związek Polaków na Litwie reprezentował pan Marek Kubiak , a Dom Kultury Polskiej w Wilnie – Pan Władysław Wojnicz .  Byli też obecni , prezes Światowego Kongresu Polaków – mecenas  Stefan  Hambura i pan prezes Mikołaj Falkowski z Fundacji „ Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Prezentacji struktury Stowarzyszenia podjął się prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK pan Artur Kondrat. W telegraficznym skrócie przekazał informacje  dotyczące Stowarzyszenia, działalności poszczególnych grup i planów na przyszłość. Następnie zabrała głos pani Monika Brzezińska, odpowiedzialna za akcje zbiórki paczek wielkanocnych i bożonarodzeniowych,  która przedstawiła poszczególne obszary bogatej działalności Stowarzyszenia – organizację uroczystości, dbałość o weteranów AK – łagierników, działania patriotyczne, edukacyjne,  kulturalne. O finansach i sposobie rozliczania opowiedziała pani Barbara Pieniek – Skarbnik Stowarzyszenia.  

Aneta Hoffmann przybliżyła projekty współpracy Stowarzyszenia z młodzieżą i przekazywania wiedzy historycznej oraz projekt Bazy Łagierników Żołnierzy AK, zachęcając gości z Białorusi i Litwy do włączania się w gromadzenie danych o weteranach AK z Kresów Wschodnich II RP. Pani Aneta przedstawiła także działalność powstałej przy Stowarzyszeniu, reprezentującej młodsze pokolenia, Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”, która realizuje projekty edukacyjne, nagrywa wywiady biograficzne z weteranami AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a w 2017 r. zrealizowała wyjątkowy projekt pt. „Kresy Nieutracone”. W wyniku poszukiwań wśród Kresowiaków, którzy po II wojnie światowej pozostali w Wielkiej Brytanii, Fundacja zgromadziła 2000 unikalnych fotografii i dokumentów Całość można oglądać na stronie Fundacji  – www.akfundacjakresy.pl.  Część  tych wyjątkowych materiałów prezentowana jest także w formie wystawy, która od października ubiegłego roku nieprzerwanie podróżuje po Polsce i nie tylko i mamy nadzieję zawita także na dawne Kresy.

Kolejnym prelegentem był pan Dimitri Savasciuk z Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi. Przybliżył nam działania fundacji na rzecz renowacji i upamiętniania miejsc pochówku żołnierzy Armii Krajowej na obecnej Białorusi oraz działania edukacyjne na rzecz polskiej młodzieży na tym terenie, a także plany Fundacji na  przyszłość .O problemach Polonii żyjącej na Kaukazie  oraz rodzin repatriantów opowiedziała pani Wiktoria Kurszyńska z organizacji „Zjednoczenie Polskich Serc”.

Następnie wystąpił pan  dr Artur Kotowski  – prodziekan wydziału Prawa  EWSPA. Przedstawiciel Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, zachęcał  do nauki młodych Polaków mieszkających poza granicami Polski w jego szkole, gdzie z uwagi na stosowane przez uczelnię nowoczesne formy e-learningowe niezależnie od miejsca zamieszkania  studenci mają szansę studiowania  w prestiżowej uczelni polskiej.

Na zakończenie konferencji  pan mecenas Stefan Hambura , przedstawił problemy Polaków mieszkających w Niemczech, i próby przywrócenia statusu mniejszości narodowej, jaką posiadają Niemcy zamieszkujący w Polsce.  Mniejszość polska w Niemczech miała swój status przed II wojną światową, a utraciła go  w roku 1940 i do dnia dzisiejszego go  nie odzyskała.

Wieczorny punkt programu to uczestnictwo w „I Światowym Balu Polaków” , którego Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK z Fundacją  Pamięci Historii i Kultury na Białorusi było współorganizatorem.   Bal odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i był połączony z inauguracją Światowej Akademii Prawa.

Uroczystość rozpoczęła się od poloneza, który ruszył korowodem pomiędzy kolumnami  sali  Broniewskiego.  Wieczór uświetnił występ Andrzeja Rosiewicza.

Podczas balu zostały wystawione na aukcje min. prace artystyczne:  Pauliny Kopestyńskiej, Larysy Jaromskiej, Hanny Koreckiej, Grażyny Sanigórskiej oraz  Dymitry  Savczenko.  Pieniądze z aukcji przeznaczone zostały na pomoc niepełnosprawnym dzieciom Fundacji  „Pomocna dłoń” 11 lutego 2018 r., w niedzielę uczestnicy Konferencji Kresowej  rozpoczęli  dzień od uczestnictwa we mszy świętej w intencji poległych, zamordowanych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej.  Nabożeństwo odbyło się w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie, które  odprawił  biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Wzięli w nim udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz organizacji kombatanckich.

Następnie odbył się apel pamięci i ceremonia składania wieńców przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego .

Zebranym zostały odczytane listy od Marszałka Senatu Marka Kuchcińskiego i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Jak podkreślił szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, „w przysiędze składanej przez żołnierzy Armii Krajowej, wybrzmiewa dla nas współczesnych ogromny testament tamtego pokolenia (…)„.                                                                                                                                                                                                      

Minister dostojnie powitał również naszych wspaniałych gości z Kresów RP, dziękując za ich przybycie. Fakt ten pozostanie na długo w pamięci Nas wszystkich.

„Żołnierze AK składali przysięgę wierności i stania na straży pokoju Rzeczpospolitej. To dla pokolenia żołnierzy AK była przysięga oczywista, bo państwo – weterani Armii Krajowej, wynieśliście ze swoich domów to wielkie przeświadczenie i przekonanie, że ojczyźnie należy służyć; że nie należy zadawać pytań:, po co, za ile, dlaczego? Tylko trzeba służyć. Tak ukształtowali was wasi rodzice, wasi dziadowie, wychowani byliście w wielkiej, wspaniałej tradycji służby, która znalazła swój wyraz w ofierze powstań narodowych, w czynie zbrojnym Legionów Polskich w czynie zbrojnym walczących z bolszewikami w 1920 r. Wasze pokolenie wiedziało, że należy bezinteresownie służyć i stać na straży honoru Rzeczpospolitej” – powiedział Kasprzyk

Na wartość składanej przez walczących przysięgi, wskazał także prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski, który podkreślił, że rozkaz Dowódcy AK gen. bryg. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia 1945 r. o rozwiązaniu AK, „dotyczył honoru” żołnierzy. „Natomiast nasza przysięga, dotycząca wierności Bogu i ojczyźnie, trwa do końca naszych dni” – wskazał.

Uroczystości zakończyło złożenie wieńców przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”

 

I Konferencja Kresowa

 

I Światowy Bal Polaków

 

78. rocznica masowej deportacji Polaków

Udostępnij ten Artykuł