III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” – relacja

7 min czytania

III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”

i III konkurs wokalny pieśni patriotycznych

Relacja z I dnia Festiwalu

Warszawa, 16.11.2019 r.

Za nami piękne i zacne wydarzenie – III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. W ramach Festiwalu 16.11.2019 r. odbyła się uroczysta Gala w warszawskim Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Tego dnia miał miejsce również finał konkursu wokalnego pieśni patriotycznych dla młodych artystów w wieku 15-40 lat z Polski i środowisk polskich za granicą. Natomiast drugi dzień festiwalowego święta to koncerty polskich chórów kresowych, jakie miały miejsce w podwarszawskich gminach.

Organizatorem uroczystości było nasze Stowarzyszenie we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Stowarzyszeniem „Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur”, Fundacją Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” oraz Fundacją Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi.

Honorowymi gośćmi III Festiwalu, zajmującymi pierwsze rzędy na wszystkich koncertach byli nieustająco pomysłodawcy tego wydarzenia – Kombatanci, żołnierze Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Wydarzenie rozpoczęły projekcja filmowa prezentująca przekrój pieśni patriotycznych na przestrzeni ostatniego stulecia historii Polski oraz przemówienie głównego organizatora i pomysłodawcy Festiwalu pana Artura Kondrata – Prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, który uroczyście witając, wszystkich wprowadził gości w zamysł i historię całego przedsięwzięcia. Kolejna już edycja, zapoczątkowanego w 2017 r. międzynarodowego festiwalu pieśni patriotycznych, ma na celu upamiętnienie osób zasłużonych w walce o polską niepodległość, a także promocję polskich pieśni i historii naszego Kraju wśród naszego społeczeństwa. Stanowi także forum prezentacji bogatego dorobku polskich chórów i zespołów działających na rzecz promocji i zachowania polskiego dziedzictwa narodowego na dawnych Kresach Wschodnich.

Część artystyczną koncertu galowego rozpoczął laureat I miejsca ubiegłorocznej edycji konkursu wokalnego pieśni patriotycznych dla młodych artystów amatorów towarzyszącego II Międzynarodowemu Festiwalowi Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” – Pan Michał Steciak. Następnie miał miejsce finał III konkursu wokalnego. W trakcie kilkuetapowych eliminacji w okresie październik-listopad 2019 r. Jury w składzie Lech Makowiecki (Przewodniczący), Anna Przybysz, Maciej Wróblewski musiało wybrać spośród kilkudziesięciu wysokiej klasy uczestników 10 artystów – finalistów konkursu z prawem występu na koncercie galowym Festiwalu. Po raz pierwszy w tegorocznej edycji konkursu poza młodymi osobami z Polski, dopuszczono do udziału w nim polskich artystów spoza granic Kraju. Ostatecznie w finale wystąpiło 8 finalistów z Polski (w kolejności alfabetycznej) :

Małgorzata Dytfeld

Dominik Fijałkowski

Magdalena Janicka

Agata Jędrzejewska

Sylwia Krzywda

Aleksandra Lewicka

Ewa Smerecka

Weronika Walenciak

oraz 2 reprezentantki środowisk polskich za granicą (w kolejności alfabetycznej) :

Wiktoria Krywicka (Białoruś)

Faustyna Zawalska (Litwa).

Każdy z artystów zaprezentował na Gali jeden utwór o tematyce patriotycznej. Publiczność miała okazję do zagłosowania na swego faworyta. Finalista z największą liczbą głosów widowni w tajnym głosowaniu (głosy zbierane były w trakcie przerwy koncertu) uzyskał Nagrodę Publiczności III edycji Festiwalu „Walczącym o Niepodległość”.

Jednakże w czasie, gdy Jury udało się na naradę celem ustalenia ostatecznego werdyktu, a komisja liczyła głosy publiczności scenę wypełniły niezwykle wzruszające i wysokiej klasy występy polskich, kresowych chórów i zespołów z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Wśród nich wystąpiły:

– Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wileńszczyzny, Litwa

– Chór „Słoneczko” z Białorusi

– Chór „Kraj Rodzinny” z Białorusi

– Chór „Cantica Anima” z Ukrainy

– Zespół „Srebrne Głosy” z Ukrainy

Artyści z Kresów zaprezentowali ogromny wachlarz patriotycznych utworów, które piękną polszczyzną wybrzmiewały na sali widowiskowej WAT i „zakręciły” łzę w niejednym oku…

Na zakończenie koncertu galowego nastąpiło ogłoszenie werdyktu Jury i publiczności. Decyzją Jury laureatami III edycji konkursu wokalnego pieśni patriotycznych zostali :

I MIEJSCE – AGATA JĘDRZEJEWSKA

II MIEJSCE – DOMINIK FIJAŁKOWSKI

III MIEJSCE – EWA SMERECKA

Głosami widzów NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI zdobyła SYLWIA KRZYWDA.

Serdecznie gratulujemy !

Każdy z chórów i zespołów, podobnie jak wszyscy laureaci konkursu, otrzymali pamiątkowe dyplomy, bądź statuetki z rąk Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – kombatantów AK i PSZ na Zachodzie, a także partnerów naszego wydarzenia. Dla młodych i starszych było to wzruszające spotkanie pokoleń.

Na zakończenie wszyscy finaliści konkursu zaśpiewali razem „Czerwone maki na Monte Cassino”, a także wprowadzającą w klimat przyszłorocznej edycji Festiwalu w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i Operacji Niemeńskiej 1920 r. – pieśń „Pierwsza Brygada”.

W foyer koncertu galowego uczestnicy i publiczność mogli zapoznać się z dwiema wystawami historycznymi poświęconymi Kresom Wschodnim II RP, autorstwa Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” – „Kresy Nieutracone” oraz „Od katorżnika do majora – niezwykła droga Kresowian do niepodległości” powstałej w 80 rocznicę początku zagłady Kresów – inwazji sowieckiej na Polskę. Ta ostatnia wystawa powstała dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wszystkich dotychczasowych edycji Festiwalu na stronie : www.festiwalniepodleglosc.pl.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim współorganizatorom za wkład w powodzenie tegorocznego wydarzenia.

Pragniemy tą drogą podziękować Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za objęcie III edycji naszego Festiwalu swym Patronatem Narodowym w stulecie odzyskania niepodległości.

Bardzo dziękujemy naszym partnerom, których wsparcie finansowe umożliwiło organizację wszystkich wydarzeń tegorocznego Festiwalu : Kancelarii Senatu RP, Instytutowi Muzyki i Tańca Instytutowi Muzyki i Tańca – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury, Fundacji PZU, Fundacji PKO BP, Fundacji PKP oraz Fundacji Energa.

Bardzo dziękujemy także za okazane wsparcie organizacyjne i promocyjne Festiwalu Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie, Stowarzyszeniu „Solidarność Walcząca”, Związkowi Polaków na Białorusi, Związkowi Polaków na Litwie oraz I Liceum Ogólnokształcącemu PUL w Wołominie.

Projekt dofinansowany przez Senat RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą 2019.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

FOTORELACJA Z FESTIWALU :

 

 

Udostępnij ten Artykuł