Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mec. Stefana Hambury – znanego prawnika, obrońcy praw Polaków w Niemczech, czułego na niesprawiedliwość społeczną. Odszedł wysokiej klasy specjalista, działający aktywnie na rzecz jedności Polonii na świecie. Panie Mecenasie, odpoczywaj w pokoju !

Rodzinie Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia