Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2005/6 „Orzeł Biały – Twój Znak” upamiętniający powstanie Armii Krajowej oraz Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

6 min czytania

24 lutego 2013 roku na terenie Warszawy w dzielnicy Ursynów przy ul. Koncertowej 4 pod balonem odbył się z okazji rocznicy powstania Armii Krajowej ( przekształcenia ZWZ w AK) 14 02. i Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1.03 turniej piłki nożnej młodych sportowców z roczników 2005/2006 pod wezwaniem narodowym „Orzeł Biały – Znak Twój”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz klub sportowy KS- SEMP Warszawa Ursynów na czele z trenerem Bartoszem Drolińskim pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawy – Ursynów pana Piotra Guziała.

W turnieju wzięło udział 6 drużyn piłkarskich w tym 3 składy SEMPA Ursynów, AJAX Warszawa, KS Warszawa Ursynów i  FC LEGION –Nieformalna Drużyna Przyjaciół Futboli i Historii AK.

Z ramienia Urzędu Gminy Warszawa – Ursynów udział wziął Naczelnik Wydziału Promocji Dzielnicy Ursynów pan Bartosz Dominiak, a z Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej udział wziął:

Andrzej Siedlecki – prezes

Artur Kondrat –  członek Zarządu – koordynator uroczystości i imprez.

Młodych sportowców stojących w drużynach i ich trenerów powitał Andrzej Siedlecki. Podkreślił wagę tego turnieju zorganizowanego w rocznicę powstania bohaterskiej organizacji niepodległościowej i bohaterów narodowych  „Żołnierzy Wyklętych” spod znaków AK, NSZ, NZW, WIN, Konspiracyjnego Wojska Polskiego), którzy nigdy nie złożyli broni lecz walczyli z okupantem sowieckim i reżimem komunistycznym PRL do końca swoich dni, bo nigdy nie pogodzili się z utratą wolności i suwerenności przez Polskę. Nawiązał też do harcerzy z Szarych Szeregów Armii Krajowej – niewiele starszych od sportowców turnieju,  którzy działali w tzw. małym sabotażu, a potem akcjach zbrojnych i Powstaniu Warszawskim.

Każdą z drużyn witano oddzielnie oklaskami. Prezes Siedlecki życzył dobrej, sportowej walki, poszanowania drużyn przeciwników, kultury zachowania na boisku. Potem prezes zwrócił się  do rodziców sportowców słowami: ”dla Polski, dla naszego Narodu nie ma sprawy ważniejszej aniżeli edukacja , aniżeli formowanie młodego pokolenia ku poszanowaniu godności własnej i drugiego człowieka”.

Młodzi powinni być wychowywani tak, aby zachowywali pamięć o bohaterach narodowych, aby miłość do Polski tkwiła w ich sercach i umysłach.

Dlatego na odwrocie każdego dyplomu jest wydrukowany znany wiersz uczony w polskich szkołach przed wojną „Jaki znak Twój – orzeł biały….”

Przebieg turnieju był zachwycający i przyniósł wiele radości młodym sportowcom i ich kibicom składających się głównie z najbliższych rodzin. Akcje, taktyka oraz organizacja gry na boisku świadczyły o dobrym przygotowaniu młodych sportowców przez trenerów.

Wyszkolenie techniczne, dynamika oraz zapał były nadzwyczajne.

Turniej zakończył się o godz. 12:00. Na specjalne uznanie zasłużyły dwie drużyny KS SEMP „A” oraz FC Legion, które stoczyły między sobą dodatkowy mecz w finale i po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku o zwycięstwie FC Legionu zadecydowały dodatkowe rzuty karne.

Na zakończenie wręczono wszystkim drużynom oraz trenerom puchary, medale, dyplomy oraz upominki za  udział w zawodach, a poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca w turnieju:

 

 

1 miejsce– FC Legion

 

2 miejsce– KS SEMP Ursynów- skład „A”

 

3 miejsce– KS SEMP Ursynów- skład „C”

 

4 miejsce– AJAX Warszawa

 

5 miejsce– SEMP Ursynów-skład „B”

 

6 miejsce– KS Warszawa Ursynów.

 

Król strzelców – Antek Ślazewicz z klubu przyjaciół FC LEGION otrzymał figurkę „małego powstańca” i statuetkę króla strzelców za największą ilość strzelonych goli podczas turnieju. Figurkę najlepszego piłkarza otrzymał Wojciech Gan z drużyny KS SEMP Ursynów „A”, a statuetkę dla najmłodszego piłkarza Turnieju otrzymał zaledwie pięcioletni  sportowiec z klubu KS Warszawa Ursynów.

Turniej przyniósł wiele radości sportowcom, ich rodzicom  i organizatorom. Wszyscy uznali, że ta forma pamięci o wielkich bohaterach z szeregów AK i „Żołnierzy Wyklętych” jest najlepszą lekcją historii narodu polskiego.

W sposób szczególny jako organizatorzy chcieliśmy podziękować za wsparcie:
-dla pana Piotra Guziała – Burmistrza Dzielnicy Ursynów za pomoc oraz objęcie patronatem Młodzieżowego Turnieju „Orzeł Biały – Twój Znak”
-dla pana Piotra Kurka – prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK oraz pana Kazimierza Krajewskiego– prezesa ŚZŻAK okręgu Nowogródzkiego za przekazanie na turniej dla rodziców młodych piłkarzy dużej ilości książek o Armii Krajowej oraz wielu kalendarzy o „Ostatnich Obrońcach Kresów”
-dla pana Bartosza Dominiaka z Wydziału Promocji dla Dzielnicy Ursynów za wsparcie w związku z organizacją turnieju oraz upominki przekazane młodym sportowcom
-dla pana Zenona Dagiela – Kierownika Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów za ufundowanie wszystkim uczestnikom zawodów pięknych pamiątkowych medali z wygrawerowaną  nazwą turnieju
– dla piekarni Grzybk K. i A. Cichowscy, E. Fedorowicz Sp. J za przekazanie nieodpłatnie na turniej 400 świeżych pączków dla młodych sportowców oraz ich rodziców
-dla firmy Coca-Cola za wody oraz napoje dostarczone na turniej.

Udostępnij ten Artykuł