Msza święta w intencji aresztowanych Polaków na Białorusi

1 min czytania

W dniu 04.05.2021 r. odbyła się o godz. 18.00 z inicjatywy naszego Stowarzyszenia oraz Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” msza święta w Parafii pw. św. Trójcy w podwarszawskich Ząbkach w intencji aresztowanych działaczy polskich na Białorusi, naszych przyjaciół – Andżeliki Borys, Ireny Biernackiej, Anny Paniszewej, Marii Tiszkowskiej i Andrzeja Poczobuta. Na dowód solidarności i wzajemnego wsparcia w tym samym czasie księża katoliccy na Białorusi odprawiali w kilku kościołach również podobne nabożeństwa.

Msza święta w Ząbkach transmitowana była poprzez Facebook parafii i nadal jest dostępna. Zachęcamy do modlitwy w intencji przetrzymywanych w białoruskich aresztach zasłużonych działaczy mniejszości polskiej na Białorusi. Potrzebują naszego wsparcia :
https://www.facebook.com/swietatrojcazabki/

Po mszy w imieniu Stowarzyszenia przemówił do zebranych Prezes Artur Kondrat. Podziękował bardzo za dowody wsparcia dla rodzin represjonowanych działaczy polskich Pani Burmistrz Ząbek Małgorzacie Zyśk i innym zaangażowanym osobom oraz za organizację mszy ks. Dawidowi z Parafii św. Trójcy.

Na zakończenie uroczystości delegacja członków Stowarzyszenia wraz z gośćmi złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach w dowód solidarności dla naszych Rodaków na Białorusi, represjonowanych przez tamtejsze władze.

Bądźmy razem. Solidarni z Polakami na Białorusi. Solidarni z Białorusią

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Udostępnij ten Artykuł